Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
11. Hud - Hud (Mekka - 123 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg,

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. Knjiga - učinjeni su presudnim ajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog, Obaviještenog:

43. Az-Zuhruf - Ukras (Mekka - 89 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

Mlivo:

Ha. Mim.

75. Al-Qiyama - Smak svijeta (Mekka - 40 ajeta)

1

Korkut:

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

Mlivo:

Ne! Kunem se Danom kijameta,

107. Al-Ma'un- Davanje u naruč (Mekka - 7 ajeta)

1

Korkut:

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

Mlivo:

Jesi li vidio onog koji poriče Sud?

4. An-Nisa' - Žene (Medina - 176 ajeta)

1

Korkut:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.

Mlivo:

O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od nje paricu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha - Onog kojim potražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik.

36. Ya-sin - Jasin (Mekka - 83 ajeta)

1

Korkut:

Jā Sīn.

Mlivo:

Ja. Sin.

68. Al-Qalam - Kalem (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

Mlivo:

Nun. Tako mi pera i onog što pišu!

100. Al-'Adiyat - Oni koji jure (Mekka - 11 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi onih koji dahćući jure,

Mlivo:

Tako mi onih koji dahćući jure,

18. Al-Kahf – Pećina (Mekka - 110 ajeta)

1

Mlivo:

Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljuje Knjigu - a nije učinio njenu iskrivljenost -

50. Qaf - Kaf (Mekka - 45 ajeta)

1

Mlivo:

Qaf. Tako mi Kur'ana slavnog,

82. Al-Infitar - Rascjepljenje (Mekka - 19 ajeta)

1

Mlivo:

Kad se nebo rascijepi,

114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "Tražim zaštitu u Gospodara ljudi,