Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
57. Al-Hadid - Gvožđe (Medina - 29 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

89. Al-Fagr - Zora (Mekka - 30 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi zore,