Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
67. Al-Mulk - Vlast (Mekka - 30 ajeta)

1

Mlivo:

Blagoslovljen neka je Onaj u ruci čijoj je vlast - a On nad svakom stvari ima moć -

99. Az-Zizal - Zemljotres (Medina - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Kad se zatrese Zemlja potresom svojim,

28. Al-Qasas - Kazivanje (Mekka - 88 ajeta)

1

Mlivo:

Ta. Sin. Mim.

60. Al-Mumtahina - Provjerena (Medina - 13 ajeta)

1

Mlivo:

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijatelja Mog i neprijatelja vašeg, prijateljima! Pružate im ljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo od Istine, izgone Poslanika i vas, jer vjerujete u Allaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom na putu Mom i tražeći zadovoljstvo Moje, tajeći prema njima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog šta tajite i šta objelodanjujete! A ko to čini od vas, pa sigurno je zalutao s pravog puta.

92. Al-Layl - Noć (Mekka - 21 ajet)

1

Mlivo:

Tako mi noći kad prekrije,

21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici (Mekka - 112 ajeta)

1

Mlivo:

Približava se ljudima obračun njihov, a oni u bezbrižnosti odvraćeni.

53. An-Nagm - Zvijezda (Mekka - 62 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi zvijezde kad zalazi,

85. Al-Burug - Sazviježđa (Mekka - 22 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi neba punog galaksija,

14. Ibrahim - Ibrahim (Mekka - 52 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je da izvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolom Gospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog,

46. Al-Ahqaf - Ahkaf (Mekka - 35 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

78. An-Naba' - Vijest (Mekka - 40 ajeta)

1

Mlivo:

O čemu se raspituju?

110. An-Nasr - Pomoć (Medina - 3 ajeta)

1

Mlivo:

Kad dođe pomoć Allahova i pobjeda,

7. Al-A'raf - Bedemi (Mekka - 206 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim. Sad.

39. Az-Zumar - Skupovi (Mekka - 75 ajeta)

1

Mlivo:

Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

71. Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu, Mi smo poslali Nuha narodu njegovom: "Upozori narod svoj, prije nego im dođe kazna bolna."

103. Al-'Asr - Vrijeme (Mekka - 3 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi vremena,

32. As-Sagda - Padanje ničice (Mekka - 30 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

64. At-Tagabun - Samoodbrana (Medina - 18 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Njegova je vlast i Njegova je hvala, a On nad svakom stvari ima moć.

96. Al-'Alaq - Ugrušak (Mekka - 19 ajeta)

1

Mlivo:

Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara,

25. Al-Furqan - Furkan (Mekka - 77 ajeta)

1

Mlivo:

Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljuje furkan robu Svom, da bude svjetovima opominjač: