Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
53. An-Nagm - Zvijezda (Mekka - 62 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi zvijezde kad zalazi,

85. Al-Burug - Sazviježđa (Mekka - 22 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi neba sazviježđima okićenog,

14. Ibrahim - Ibrahim (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga

46. Al-Ahqaf - Ahkaf (Mekka - 35 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

78. An-Naba' - Vijest (Mekka - 40 ajeta)

1

Korkut:

O čemu oni jedni druge pitaju?

110. An-Nasr - Pomoć (Medina - 3 ajeta)

1

Korkut:

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

7. Al-A'raf - Bedemi (Mekka - 206 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm Sād.

39. Az-Zumar - Skupovi (Mekka - 75 ajeta)

1

Korkut:

Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

71. Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

103. Al-'Asr - Vrijeme (Mekka - 3 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi vremena –

32. As-Sagda - Padanje ničice (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

64. At-Tagabun - Samoodbrana (Medina - 18 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!

96. Al-'Alaq - Ugrušak (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

25. Al-Furqan - Furkan (Mekka - 77 ajeta)

1

Korkut:

Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena,

57. Al-Hadid - Gvožđe (Medina - 29 ajeta)

1

Korkut:

Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.

89. Al-Fagr - Zora (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi zore,

18. Al-Kahf – Pećina (Mekka - 110 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego

50. Qaf - Kaf (Mekka - 45 ajeta)

1

Korkut:

Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,

82. Al-Infitar - Rascjepljenje (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Kada se nebo rascijepi,

114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,