Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
90. Al-Balad – Grad (Mekka - 20 ajeta)

1

Mlivo:

Ne! Kunem se gradom ovim,

19. Maryam - Merjema (Mekka - 98 ajeta)

1

Mlivo:

Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad.

51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu (Mekka - 60 ajeta)

1

Mlivo:

Tako Mi onih koji rasijavaju vijanjem,

83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka - 36 ajeta)

1

Mlivo:

Teško zakidateljima,

12. Yusuf - Jusuf (Mekka - 111 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog.

44. Ad-Duhan - Dim (Mekka - 59 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

76. Ad-Dahr - Vrijeme (Medina - 31 ajeta)

1

Mlivo:

Da li je dolazio čovjeku period vremena (kad) nije bio stvar pominjana?

108. Al-Kawtar - Mnogo dobro (Mekka - 3 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu, Mi smo tebi dali Kewser,

5. Al-Ma'ide - Trpeza (Medina - 120 ajeta)

1

Mlivo:

O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore. Dozvoljavaju vam se životinje - stoka, izuzev šta vam je navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste vi posvećeni. Uistinu! Allah dosuđuje šta želi.

37. As-Saffat - Redovi (Mekka - 182 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi u saffove poredanih,

69. Al-Haqqa - Čas neizbježni (Mekka - 52 ajeta)

1

Mlivo:

Istinitost!

101. Al-Qari'a - Smak svijeta (Mekka - 11 ajeta)

1

Mlivo:

Udar!

30. Ar-Rum - Bizantinci (Mekka - 60 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

62. Al-Gumu'a - Petak (Medina - 11 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, Vladara, Presvetog, Moćnog, Mudrog!

94. Al-Inširah - Širokogrudnost (Mekka - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Zar ti nismo raširili grudi tvoje,

23. Al-Mu'minun - Vjernici (Mekka - 118 ajeta)

1

Mlivo:

Doista, uspjet će vjernici,

55. Ar-Rahman - Milostivi (Medina - 78 ajeta)

1

Mlivo:

Milostivi!

87. Al-A'la - Svevišnji (Mekka - 19 ajeta)

1

Mlivo:

Slavi ime Gospodara svog Svevišnjeg,

16. An-Nahl - Pčele (Mekka - 128 ajeta)

1

Mlivo:

Doći će naredba Allahova, zato je ne požurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!

48. Al-Fath - Pobjeda (Medina - 29 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu, Mi smo ti dali pobjedu očitu,