Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
6. Al-An'am - Stoka (Mekka - 165 ajeta)

1

Mlivo:

Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju i načinio tmine i svjetlost, (pa) opet oni koji ne vjeruju, Gospodaru svom izjednačuju (ortake).

38. Sad - Sad (Mekka - 88 ajeta)

1

Mlivo:

Sad. Tako mi Kur'ana, posjednika Opomene,

70. Al-Ma'arig – Stepeni (Mekka - 44 ajeta)

1

Mlivo:

Upitao je pitalac o kazni koja će se dogoditi,

102. At-Takatur - Nadmetanje (Mekka - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Odvraća vas uvećavanje,

31. Luqman - Lukman (Mekka - 34 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

63. Al-Munafiqun - Licemjeri (Medina - 11 ajeta)

1

Mlivo:

Kad ti dođu munafici, kažu: "Svjedočimo da si uistinu ti poslanik Allahov." A Allah zna da si ti uistinu poslanik Njegov i Allah svjedoči da su doista licemjeri lažovi.

95. At-Tin - Smokva (Mekka - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi smokve i masline,

24. An-Nur - Svjetlost (Medina - 64 ajeta)

1

Mlivo:

Sura - objavili smo je i učinili je obavezom, i objavili u njoj znakove jasne, da biste se vi opomenuli.

56. Al-Waqi'a - Događaj (Mekka - 96 ajeta)

1

Mlivo:

Kad se dogodi događaj

88. Al-Gašiya - Teška nevolja (Mekka - 26 ajeta)

1

Mlivo:

Da li ti je došao hadis o prekriću?

17. Al-Isra' - Noćno putovanje (Mekka - 111 ajeta)

1

Mlivo:

Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onog čiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazali neke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

49. Al-Hugurat - Sobe (Medina - 18 ajeta)

1

Mlivo:

O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegovog, i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

81. At-Takwir - Prestanak sjaja (Mekka - 29 ajeta)

1

Mlivo:

Kada se Sunce smota,

113. Al-Falaq - Svitanje (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "Tražim zaštitu u Gospodara svitanja,

10. Yunus - Junus (Mekka - 109 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba mudrog.

42. Aš-Šura – Dogovaranje (Mekka - 53 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

74. Al-Muddattir - Pokriveni (Mekka - 56 ajeta)

1

Mlivo:

O pokriveni!

106. Qurayš – Kurejšije (Mekka - 4 ajeta)

1

Mlivo:

Zbog navike Kurejšija,

3. Ali 'Imran - Imranova porodica (Medina - 200 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

35. Fatir - Stvoritelj (Mekka - 45 ajeta)

1

Mlivo:

Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima: dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.