Tesavvuf

Hazreti Mevlana – rođenje, duhovno zrenje i preseljenje – II dio

Kategorija

 

2. Zrenje

 

Godine 1226. (623.), hazreti Mevlana oženio se, u svojoj, dakle, devetnaestoj godini, sa kćerkom hodže Šerifuddina Lale od Samarkanda, koja se zvala Dževahir Hatun. Iz toga braka, hazreti Mevlana dobio je dvojicu sinova, Sultana Veleda i Alauddina Čelebija.[1] Prvome sinu dao je ime po ocu, a drugome po starijemu bratu.

Ubrzo nakon vjenčanja, umrli su hazreti Mevlanini majka i stariji brat: Mumina Hatun i Muhammed Alauddin.[2] Tako je period od sedam godina u Larendu, hazreti Mevlani i hazreti Behauddinu donio i veliku radost i veliku tugu.

Kazivanje o zapadnom izgonstvu

Kategorija

Napomena
Objavljeno u časopisu „Novi Muallim“, god. II, br. 5, str. 82.-85., priredio i preveo Muhamed Mrahorović Autor: Šihabuddin Jahja Suhraverdi

 Svaka je zahvala Allahu, Gospodaru svjetova U ime Allaha Svemilosnog Milostivog

Neka je svaka hvala Allahu, a mir blagosloveni neka je Muhammedu, a.s., i njegovoj časnoj porodici koje je On odabrao Svojim odanim slugama

Post „bijelih dana“

Kategorija

Napomena
Autor: Muhjiddin ibn 'Arebi; Preveo: Kenan Čemo

 En-Nesā’ī u svojoj zbirci hadisa bilježi hadis od Džābir ibn ’Abdillāha, r.a., kako je hzr. Poslanik rekao: „Post tri dana od svakog mjeseca je post Dehra (Vremena, Vječnosti), a to je post bijelih dana, trinaestog, četrnaestog i petnaestog (u mjesecu).“