Uvod u serijal "Putovanje sa hazreti Mevlanom"

Autor

Ličnost Hazreti Mevlana Dželaluddina Rumija percepira se na razne načine. Naziva ga se najvećim pjesnikom sufijske poezije, filozofom, mistikom, najvećim psihologom ljudske duše i sl. Čini nam se da svaka od ovih percepcija zadire u samo jedan aspekt njegove ličnosti. Možda bi bilo najprikladnije njegovu ličnost motriti kroz prizmu Potpunog čovjeka (Insān-i kāmil), stoga što je Insān-i kāmil ogledalo u kojem se zrcali Univerzum, i čovjek kao njegovo središte, napose što hazreti Mevlana kaže:

گفتم آخر آینه از بهر چیست؟ تا بداند هر کسی کو چیست و کیست.

Na koncu, rekoh: „Čemu ogledalo je?“

Da u njem' svako spozna šta je i ko je.

Svako, dakle ima unutarnju slobodu da ličnost hazreti Mevlane doživljava u skladu sa vlastitom spoznajnom ravni.

Ko želi više da se upozna sa životom, ličnošću i sejri sulukom hazreti Mevlane preporučujemo mu tekst Hazreti Mevlana – rođenje, duhovno zrenje i preseljenje, u III nastavka, objavljen upravo na stranici Znaci.

Također ćemo uputiti na prijevode s perzijskog na bosanski jezik nekih hazreti Mevlaninih djela:

  • Hadži šejh Fejzulah ef. Hadžibajrić, Mesnevija I, Mevlana Dželaluddin Rumi (Sarajevo, 1985).
  • Hadži šejh Fejzulah ef. Hadžibajrić, Mesnevija II, Mevlana Dželaluddin Rumi (Sarajevo, 1987).
  • Hadži šejh Ahmed O. Mešić, Mesnevija, prijevod s komentarom I.džilda i više od 2000 stihova II. džilda, Mevlana Dželaluddin Rumi (Tuzla, 2016).
  • Dr. Munir Drkić, Tajne uzvišenosti, Mevlana Dželaluddin Rumi (Sarajevo, 2011).
  • Dr. Munir Drkić, Sedam besjeda (Mağales-e sab’e), Mevlana Dželaluddin Rumi (Sarajevo, 2016).

I konačno, zašto pokrećemo rubriku Druženje sa hazreti Mevlanom?

Želimo da u poplavi društvenih mreža i u dobu nametanja “trendovske kulture i vrijednosti” zbog čega neosjetno gubimo vlastitu ličnost, pratitelje podstaknemo da grade autentičan i kreativan odnos prema sebi, životu i Bogu. A druženje sa hazreti Mevlanom će zasigurno pomoći da polučimo vrijedne duhovne plodove.