Šerijatsko nasljedno pravo - Feraiz

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (XII dio)

Autor

 

1. Nekoliko posebnih mes’ela poznatih kao el-mulekkabāt

Postoji određeni broj mes’ela koje nije moguće riješiti na uobičajen način. Zbog toga je svaka od njih dobila svoj lekab (nadimak, ime). Otud su i prozvane mulekkabāt, tj. mes’ele s vlastitim nazivom, kao npr. mušerreke (muštereke), ekderijje, harkā’, mervānijje, hamzijje, dīnārijje, imtihān, me’mūnijje, itd. Mi ćemo navesti tri najpoznatije.

 

Mes’ela poznata kao el-muštereke

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (XI dio)

Autor

 Mes’ele u kojima se javlja sumnja (šekk) u vezi nasljednika

Nasljeđivanje istovremeno umrlih srodnika

Dešava se da srodnici istovremeno izgube život. Obično se takve situacije dešavaju u ratu, npr. dva brata zajedno poginu od granate. Postavlja se pitanje kako iza njih nasljeđivati, jer se ne zna tačno ko je prvi ispustio dušu a ko drugi, tj. javlja se šekk.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (X dio)

Autor

 Munāseha

Ako nasljeđivanje djeda s braćom spada u najproblematičnije mes’ele, onda tzv. munāseha može biti prilično komplicirana. O čemu je zapravo riječ?

Naime, pojam munāseha u šerijatskon nasljednom pravu podrazumijeva slučaj u kojem je umro neko od nasljednika prije nego što se imovina i razdijelila. Tad se ona zove drugoumrlom osobom. Stvar se još više komplicira ako se javi i trećeumrla osoba, četvrtoumrla, itd.

Načelno, rješavanje ovakvih slučajeva ima dvije etape:

1)    Razdioba imovine prvoumrlog na sve njegove nasljednike.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (IX dio)

Autor

 U najproblematičnije mes’ele šerijatskog nasljednog prava spada nasljeđivanje djeda uz braću, tj. slučaj kad iza umrle osobe ostane djed i neko do braće. Pod djedom se misli na pravog djeda (očeva oca), a pod braćom na pravu braću (od istog oca i majke). Takva braća zovu se benul-a‘jān, dok se braća po ocu zovu benul-‘illāt.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (VIII dio)

Autor

 Nekoliko rješenih mes’ela u kojima nema ni ‘avla ni redda

 Mes’ela, u kojoj nema ni ‘avla ni redda, zove se mes’ele ‘ādile (doslovno „pravedna” mes’ela).

  

2

 

Nasljednici

Udio

1

kći

1/2

1

sestra po ocu

‘asabe

3

 

Nasljednici

Udio

1

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (VII dio)

Autor

 Redd

Redd je pojam suprotan ‘avlu. Mes’ela u kojoj se nađu sljedeća tri elementa, jeste reddijje, tj. rješava se poreddu. Njega ćemo najbolje razumjeti kroz nekoliko primjera. No, prvo vidimo koja su to tri nužna elementa da bi redda uopće i bilo:

·        Postojanje nekog od ashābul-furūda (onog ko uzima alikvotni dio).

·        Da je preostalo imetka (nakon što se podmiri ashābul-furūd ).

·        Da nema nikog od ‘asabe (jer ‘asaba uzima čitav ostatak imetka).

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu - zanemarena obaveza (V dio)

Autor

 Nasljeđivanje zevul-erhāma

To su srodnici koji nisu niti ashābul-furūd niti ‘asabe, poput majčinog brata ili sestre. Jednom riječju, to su oni između kojih i ostavitelja se nađe ženska osoba. Oni nasljeđuju samo ako nema nikog od ashābul-furūda, kao i‘asabe. To je mišljenje većine ashaba. Jedino je Zejd ibn Sābit, r.a., bio mišljenja kako oni ne nasljeđuje već ostavština ide u državnu blagajnu. Zejdov stav uzet će Šafija i Malik.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (IV dio)

Autor

 

1. Pojam ‘asabe

Riječ ‘asabe podrazumijeva nasljednika po krvnom srodstvu koji uzima čitav imetak ukoliko nema nikog drugog od nasljednika, ili onaj koji uzima ostatak imetka nakon što se podmire tačno određeni, alikvotni dijelovi.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (III dio)

Autor

 

1. Vrste nasljeđivanja (enwā‘ul-irs)

1)   Nasljeđivanje po farzu. To je ono nasljeđivanje koje je tačno precizirao Kur’an ili Sunnet, npr. ½ za muža. Kategorije osoba koje ovako nasljeđuju zovu se ashābul-furūd. Poslanik, s.a.v.s., kaže: Elhiqūl-ferā’id bi-ehlihā femā beqiye fe-li-ewlā (ey aqreb) redžul zeker – “Propisane dijelove (ostavštine) podajte onima kojima i pripadaju, a ono što iza toga ostane pripada najbližem muškom srodnku.”[1]