Šerijatsko nasljedno pravo - Feraiz

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (IX dio)

Autor

 U najproblematičnije mes’ele šerijatskog nasljednog prava spada nasljeđivanje djeda uz braću, tj. slučaj kad iza umrle osobe ostane djed i neko do braće. Pod djedom se misli na pravog djeda (očeva oca), a pod braćom na pravu braću (od istog oca i majke). Takva braća zovu se benul-a‘jān, dok se braća po ocu zovu benul-‘illāt.

Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (IV dio)

Autor

 

1. Pojam ‘asabe

Riječ ‘asabe podrazumijeva nasljednika po krvnom srodstvu koji uzima čitav imetak ukoliko nema nikog drugog od nasljednika, ili onaj koji uzima ostatak imetka nakon što se podmire tačno određeni, alikvotni dijelovi.