Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (IV dio)

Autor

 

1. Pojam ‘asabe

Riječ ‘asabe podrazumijeva nasljednika po krvnom srodstvu koji uzima čitav imetak ukoliko nema nikog drugog od nasljednika, ili onaj koji uzima ostatak imetka nakon što se podmire tačno određeni, alikvotni dijelovi.

Dokaz iz Kur’ana za ‘asabu jesu riječi Uzvišenog: “... A roditeljima, svakom posebno – šestina od onog što je ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi – trećina” (en-Nisā’, 11.), tj. otac uzima ostatak imetka po principu ta‘sība.

Dokaz iz Sunneta jesu riječi hazreti Pejgambera, s.a.v.s.: Elhiqūl-ferā’id bi-ehlihā femā beqiye fe-li-ewlā (ey aqreb) redžul zeker – “Propisane dijelove (ostavštine) podajte onima kojima i pripadaju, a ono što iza toga ostane pripada najbližem muškom srodnku.”[1]

  • Oni koji nikako ne mogu naslijediti kao ‘asabe, već samo tačno određene dijelove (fard), su:

-         muž,

-         supruga,

-         majka,

-         nana po majci,

-         nana po ocu,

-         brat po majci,

-         sestra po majci.

  • S druge strane, oni koji nasljeđuju samo kao ‘asabe su svi iz ‘asabe bin-nefs osim oca i djeda.
  • Oni koji mogu spojiti oba načina nasljedovanja su samo otac i djed.
  • Konačno, oni koji mogu nasljeđivati ili samo kao ashābul-furūd ili samo kao ‘asabe, ali nikada ne spojiti ovo dvoje su:

-         kćerka,

-         kćerka od sina,

-         prava sestra,

-         sestra po ocu.[1] Hadis bilježe el-Buhārī i Muslim.

2. Vrste ‘asabe

1) Krvna ‘asaba (el-‘asabe en-nesebiyye)

Primarno, riječ je o muškim srodnicima rahmetlije i onim koji zauzimaju to mjesto i idu uz njih. Uslov je da između njih i rahmetlije ne bude ženska osoba. Ova vrsta ‘asabe se dijeli u tri podvrste:

-         ‘Asabe sa samim sobom (el-’asabe bin-nefs).

 

Ovo je ujedno i najjača vrsta ‘asabe.

Prema Ebū Hanifi taj red ide ovako:

1.    Strana sinstva (sin, sin sina, ...)

2.    Strana očinstva (otac, djed, ...)[1]

3.    Strana bratstva (pravi brat, brat od strane oca, sin od pr. brata, ..., sin od brata po ocu, ...)

4.    Strana amidžinstva (pravi amidža, amidža od strane oca, sin pravog amidže, ..., sin amidže od strane oca, ..., pravi amidža od oca, amidža oca od strane oca.)

U ovoj vrsti ‘asabe važno je znati ko ima prednost nasljedovanja ako se nađe više onih koji mogu nasljeđivati kao ‘asabe bin-nefs.

Primjeri:

·        Sinu se daje prednost nad ocem. Ta prednost zove se „prednost po strani“ (et-terdžīh bil-džihe).

·        Sinu se daje prednost nad sinom sina. Ta prednost zove se „prednost po stepenu“ (et-terdžīh bid-deredže).

·        Pravom bratu daje se prednost nad bratom po ocu. Ta prednost zove se „prednost po snazi srodstva“ (et-terdžīh bi-quwwetil-qarābe).

 

-         ‘Asabe s drugim (el-’asabe bil-gayr).

 

To su:

1.    Kćerka sa sinom.

2.    Kćerka sina sa sinom.

3.    Prava sestra sa pravim bratom.

4.    Sestra od strane oca sa bratom od strane oca.

 

-         ‘Asabe uz drugog (el-’asabe me‘al-gayr).

 

  • Riječ je o ženskoj osobi koja u svom ‘usūbetu potrebuje drugoj ženskoj osobi, i s kojom se ne udružuje u rečenom ‘ūsūbetu. Dokaz za postojanje ove vrste ‘asabe su Poslanikove, s.a.v.s., riječi: Idž‘alul-ehawāt me‘al-benāt ‘asabe – “Učinite sestre s kćerima ‘asabe!”

 

To su:

1.    Prava sestra (ili više njih) sa kćerkom ili kćerkom sina.

2.    Sestra od strane oca (ili više njih) sa kćerkom ili kćerkom sina.

2) Uzročna ‘asaba (el-‘asabe es-sebebiyye)

Riječ je o ‘asabi koja ide po sebebu oslobađanja ropstva (‘itq). Tako će osloboditelj roba (mu‘tiq) naslijediti svog oslobođenog roba (mu‘taq) ako ovaj ne bude imao nikog od nasljednika, i to kao nagradu za njegovo dobročinstvu učinjeno nekadašnjem robu.

Dokaz za postojanje ove vrste nasljedovanja jesu Pejgamberove, s.a.v.s., riječi: El-welā’ li-men a‘taq – „Pravo naslijeđa na imovinu oslobođenog roba ima njegov osloboditelj.“[1] Prema svim drugim pravnicima (‘indel-džumhūr) djed je na trećem mjestu, ispod oca a iznad braće.

3. Pojam hadžba (pokrivanja, zaklanjanja, isključivanja iz nasljedstva)

Riječ hadžb terminološki podrazumijeva isključivanje određene osobe iz nasljedstva.

Hadžb se dijeli na:

1) Isključivanje po nekom svojstvu (el-hadžbu bil-ewsāf), kao npr. različitost vjere, ubistvo, itd., o čemu je već bilo govora.

2) Isključivanje zbog postojanja druge osobe (el-hadžbu bil-ešhās), a dijeli se na:

  • Djelimično isključivanje (hadžb nuqsān)

-         Muž sa   1/2   na   1/4   ako postoji dijete ili dijete sina.

-         Žena sa   1/4   na   1/8     -//-   .

-         Majka sa   1/3   na   1/6     -//- , ili dvoje braće (sestara).

-         Kćerka sina sa   1/2   na   1/6   ako postoji kćerka.

-         Sestra od strane oca sa   1/2   na   1/6   ako postoji prava sestra.

  • Potpuno isključivanje (hadžb hirmān)

-         Djeda pokriva (isključuje) otac.

-         Nanu pokriva majka.

-         Sina sina pokriva sin.

-         Pravu braću (sestre) pokriva otac, sin i sin sina.

-         Braću od strane oca    -//-    , i pravi brat.

-         Braću od strane majke    -//-    , djed, kćerka i kćerka sina.

-         Kćerke sina pokriva sin, kao i dvije kćerke (ili više njih) osim ako ih ne učuni ‘asabe sin sina.

-         Sestre od strane oca pokrivaju dvije prave sestre (ili više njih), osim ako ne bude sa njima brat od strane oca koji ih čini ‘asabe. (Jednu sestru po ocu pokriva i pravi brat).

-         Sina pravog brata pokrivaju sin, otac, sin sina, pravi brat i brat od strane oca.

-         Sina brata po ocu    -//-    , i sin pravog brata.

-         Pravog amidžu    -//-    , i sin brata po ocu.

-         Amidžu po ocu    -//-    , i pravi amidža.

-         Sina pravog amidže    -//-    , i amidža po ocu.

-         Sina amidže po ocu    -//-    , i sin pravog amidže.

-         Osloboditelja roba pokriva bilo koji nasljednik bivšeg roba.

4. Nekoliko rješenih primjera (mes’ela)

 

 

 

 

šest

 

Nasljednici

Udio

3

kći

1/2

1

kći sina

1/6

/

sin kćeri

pokr.

2

sestra

‘asabe

 

Tumačenje tabele:

Kći nasljeđuje 1/2 čitava imetka, kći sina 1/6, sina kćeri pokriva (isključuje iz nasljedstva) sama kći, dok sestra nasljeđuje kao ‘asabe, tj. uzima ostatak imovine.

Da bi se imao jasniji pregled situacije, izvlačimo zajedniči nazivnik iz svih udjela, a to je 6 (ZELENI DIO TABELE). Njega dijelimo s nazivnikom 1/2 (koliko nasljeđuje kći), a rezultat je 3. Potom ga dijelimo s nazivnikom 1/6 (koliko nasljeđuje kći sina), a rezultat je 1. To će reći da ako imetak podijelimo u šest jednakih dijelova, kći nasljeđuje tri dijela, kći sina jedan dio, sin kćerke ništa, dok sestra uzima ono što preostane, a to su dva dijela.

 

dvanaest

 

Nasljednici

Udio

7

2 sestre po ocu

‘asabe (pazeći da mušku ide koliko dvjema ženskima)

brat po ocu

2

majka

1/6

3

žena

1/4

 

 

šest

 

Nasljednici

Udio

1

otac

1/6

 5

sin

‘asabe

/

pravi brat

pokr.

/

brat po ocu

pokr.

 

Nastavite će se, ako Bog da!