Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu - zanemarena obaveza (V dio)

Autor

 Nasljeđivanje zevul-erhāma

To su srodnici koji nisu niti ashābul-furūd niti ‘asabe, poput majčinog brata ili sestre. Jednom riječju, to su oni između kojih i ostavitelja se nađe ženska osoba. Oni nasljeđuju samo ako nema nikog od ashābul-furūda, kao i‘asabe. To je mišljenje većine ashaba. Jedino je Zejd ibn Sābit, r.a., bio mišljenja kako oni ne nasljeđuje već ostavština ide u državnu blagajnu. Zejdov stav uzet će Šafija i Malik.

Dokaz prvih je ajet: Ve ulul-erhāmi ba‘duhum evlā bi-ba‘din fī kitābillāh (el-Enfāl, 75.) – “A rođaci (krvni srodnici) su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči”, kao i Poslanikov, s.a.v.s., hadis: El-hālu vāris men lā vārise lehū . “Daidža je nasljednik ukoliko drugog nasljednika nema.” Također, bilježi se kako je Sābit ibn ed-Dahdāh umro, pa je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., upitao ‘Āsim ibn ‘Adijja: “Znate li jeli on među vama imao kakva roda?” Reče: “On je došao među nas (tj. bijaše stranac).” Tada on učini da njegovu ostavštinu naslijedi sin njegove sestre Ebū Lubābe ibn ‘Abdul-Munzir.

Zevul-erhām će nasljeđivat zavisno od toga u koji razred (sinf) spadaju. Tih razreda je četiri. Svaki prethodni isključuje onaj naredni.

1)    Prvi razred (es-sinful-evvel):

Djeca vlastite kćerke, djeca od sinovljeve kćerke, i njihovi potomci.

Primjer:

1

Nasljednici

 

Udio

1

kći kćeri

1/1

/

kći kćeri od sina

pokr.

Ako na istom stepenu onda se gleda ko potiče od ashābul-furūda.

Primjer:

1

Nasljednici

 

Udio

1

kći kćeri od sina

1/1

/

sin sina od kćeri

pokr.

Ako su svi od ashābul-furūda onda će svi i biti nasljednici.

Primjer:

3

Nasljednici

 

Udio

2

sin kćeri od sina

2/3

1

kći kćeri od sina

1/3

2)    Drugi razred (es-sinfus-sānī):

Djedovi i nane po ženskoj krvi, koji nisu ni ‘asabe ni ashābul-furūd.

Primjer:

1

Nasljednici

 

Udio

1

otac majke ostavitelja

1/1

/

otac majke majke ostavitelja

pokr.

Ovu mes’elu možemo i ovako prikazati:

Ostavitelj

 

 

majka

 

 

                                                     majka         otac (1/1)

                                                    otac (0)

Na ovaj način prikazat ćemo i sljedeću mes’elu:

Ostavitelj

 

 

otac

 

 

majka

 

 

otac

 

 

                                  majka (1/3)             otac (2/3)

 

 

 

3)    Treći razred (es-sinfus-sālis):

-         Kćerke od prave braće, djeca od pravih sestara i njihova djeca.

-         Kćerke od braće po ocu, djeca od sestara po ocu i njihova djeca.

-         Djeca od braće i sestara po majci i njihova djeca.

Primjer:

                      pr.brat                  Ostavitelj               pr. sestra 

                        sin                                                       kći

                               kći (1/1)                                                 sin (0)

Objašnjenje: Kći nasljeđuje sve jer je dijete ‘asabe, a sin ne nasljeđuje ništa jer je dijete zevul-erhāma.

4)  Četvrti razred (es-sinfur-rābi‘):

-         Sestre ostaviteljeva oca.

-         Braća po majci ostaviteljeva oca, tj. amidže po majci.

-         Braća i sestre ostaviteljeve majke, tj. daidže i tetke.

Primjeri:

Ostavitelj

 

 

otac

 

 

                                                pr. sestra (1/1)    sestra po ocu (0)     sestra po majci (0)      

 

 

 

Ostavitelj

 

                                                      otac               majka

                                          brat po majci                   pr. brat

                                    kći (2/3)                                          sin (1/3)

Nastavit će se, ako Bog da!