Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (XII dio)

Autor

 

1. Nekoliko posebnih mes’ela poznatih kao el-mulekkabāt

Postoji određeni broj mes’ela koje nije moguće riješiti na uobičajen način. Zbog toga je svaka od njih dobila svoj lekab (nadimak, ime). Otud su i prozvane mulekkabāt, tj. mes’ele s vlastitim nazivom, kao npr. mušerreke (muštereke), ekderijje, harkā’, mervānijje, hamzijje, dīnārijje, imtihān, me’mūnijje, itd. Mi ćemo navesti tri najpoznatije.

 

Mes’ela poznata kao el-muštereke

Ova mes’ela javila se za vrijeme vladavine hazreti Omera, i to dva puta. Naime, preselila je žena na ahiret i iza sebe ostavila muža, majku, pravog brata i dva brata po majci. Hazreti Omer, r.a., je prvi put ovako presudio:

6

 

Nasljednici

Udio

3

muž

1/2

1

majka

1/6

/

pr. brat

‘asabe

2

2 brata po majci

1/3

U ovom slučaju pravi brat je ‘asaba, tj. naslijedio bi ostatak imetka ako ga ima, no u ovom slučaju tog ostatka nema. Sve je knap. Ovako je Omer, r.a., presudio prvi put, jer ‘āsib po pravilu uzima ostatak imetka, a ako ništa ne ostane onda ništa i ne dobiva.

Ovakvom rješenju priklonili su se Ebū Hanīfe, imam Ahmed, a prema jednom mišljenju i Šafija, da im se Allah smiluje.

Još za vladavine Omera, r.a., isti slučaj ponovo se pojavio. Ovaj put na intervenciju Zejd ibn Sābita i jednog dijela braće hazreti Omer donosi odluku da pravi brat zajedniči učestvuje (tešrīk, otud i naziv mes’ele) u 1/3 s braćom po majci. U tome ga je podržala i skupina ashaba.

Ovo, drugo mišljenje prihvatili su imam Malik i Šafija prema utvrđenijem stavu.

Ovaj put mes’ela je izgledala ovako:

6

 

Nasljednici

Udio

3

muž

1/2

1

majka

1/6

2

pr. brat

1/3

2 brata po majci

Mes’ela poznata kao el-ekderijje

Prozvana je ekderijje jer kažu kako je “zamutila” (kedderet) Zejdovu, r.a., razrađenu metodologiju raspodjele imovine u slučaja djeda i braće, odnosno sestara. Kaže se kako je tako prozvana i jer je djed “zagorčao, zamutio” nasljedni dio sestre, a upravo ona se javlja u ovoj mes’eli. Ima i mišljenja da je tako prozvana jer se ovaj slučaj javio u plemenu Ekder.

27

9

6

Nasljednici

 

Udio

4

3

3

prava sestra

1/2

8

1

1

djed

1/6

9

3

3

muž

1/2

6

2

2

majka

1/3

Poznato je kako ‘asaba ništa ne dobiva ako nema ostatka imetka. Izuzetak je upravo ova mes’ela, tj. sestra u njoj.

Tumačenje mes’ele:

Nakon što se konstatuju prvotni udjeli i izvrši operacija ‘avla, djed se vraća sestri kako bi sa njom dijelio (li-jukāsimehā) i uzeo dvostruko više nego ona. Da bi udjeli bili bez decimalnog razlomka, osnovu mes’elemnožimo sa 3 i tako dobivamo novu osnovu od 27.

Napomena:

Isto bi se postupalo i ako bi se umjesto prave sestre našla sestra po ocu.

Mes’ela poznata kao el-Harkā’

Prozvana je Harkā’ jer su je mišljenja ashaba „rastrgala“ (teharrekathā). Riječ o majci, djedu i sestri kao nasljednicima.

Prema Ebū Bekru, r.a., ona bi trebala biti ovako riješena:

3

Nasljednici

 

Udio

1

majka

1/3

2

djed

ostatak

/

sestra

/

Prema Zejdu, r.a., trebalo bi je ovako riješiti:

9

3

Nasljednici

 

Udio

3

1

majka

1/3

4

2

djed

‘asabe

2

sestra

Prema hazreti Aliji, kaddesallahu sirreh, rješenje je sljedeće:

6

Nasljednici

 

Udio

2

majka

1/3

1

djed

ostatak

3

sestra

1/2

Od Ibn ‘Abbāsa, r.a., zabilježana su dva rješenja:

Prvo bi izgledalo ovako:

4

2

Nasljednici

 

Udio

1

1

majka

ostatak po pola

1

djed

2

1

sestra

1/2

Drugo Ibn ‘Abbāsovo, r.a., rješenje, koje se podudara i s Omerovim, r.a., mišljenjem, ovako bi zgledalo:

4

Nasljednici

 

Udio

1

majka

1/3 ostatka (tj. 1/4 cjelokupnog imetka)

1

djed

ostalo

2

sestra

1/2

Konačno, Osman, r.a., je bio stanovišta kako ovu mes’elu treba ovako riješiti:

3

Nasljednici

 

Udio

1

majka

1/3

1

djed

ostatak

po pola

1

sestra

Kraj!

2. Literatura

1)    Ebū Dekīka, el-Ihtijār li-ta‘līlil-mūhtār.

2)    Grupa autora, el-Ferā’id lis-saffil-evvel es-sānevī eš-šer‘ī.

3)    Grupa autora, el-Ferā’id lis-saffis-sānī es-sānevī eš-šer‘ī.

4)    Ćerimović A., Šerijatsko nasljedno pravo.

5)    Škaljić Abdulah, Šerijatsko nasljedno pravo.