Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (X dio)

Autor

 Munāseha

Ako nasljeđivanje djeda s braćom spada u najproblematičnije mes’ele, onda tzv. munāsehmože biti prilično komplicirana. O čemu je zapravo riječ?

Naime, pojam munāseha u šerijatskon nasljednom pravu podrazumijeva slučaj u kojem je umro neko od nasljednika prije nego što se imovina i razdijelila. Tad se ona zove drugoumrlom osobom. Stvar se još više komplicira ako se javi i trećeumrla osoba, četvrtoumrla, itd.

Načelno, rješavanje ovakvih slučajeva ima dvije etape:

1)    Razdioba imovine prvoumrlog na sve njegove nasljednike.

2)    Razdioba imovine drugoumrlog nakon što se utvrdi koliki mu je bio udio od ostavštine prvoumrlog. Sad se nalazimo pred tri mogućnosti:

·        Da je između udjela drugoumrlog i njegove mes’ela istovjetnost (temāsul). Primjer u kojem je muž drugoumrli:

6

3

Nasljednici

drugoumrlog

Udio

6

Nasljednici

prvoumrlog

Udio

2

2

otac

‘asabe

3

muž

1/2

1

1

majka

1/3

2

 

 

 

2

majka

1/3

1

 

 

 

1

amidža

‘asabe

 

Vidimo kako je odnos zmeđu muževa nasljedog dijela i zajedničkog nazivnika nove, njegove mes’ele istovjetan (broj 3). U tom slučaju samo prenosimo nazivnik prve mes’ele, a to je 6.

·        Da je između udjela drugoumrlog i njegove mes’ela sukladnost (tevāfuk). Primjer u kojem je muž drugoumrli:

12

6

Nasljednici

drugoumrlog

Udio

6

Nasljednici

prvoumrlog

Udio

1

1

majka

1/6

3

muž

1/2

2

2

2 brata po majci

1/3

3

3

brat po ocu

‘asabe

4

 

 

 

2

majka

1/3

2

 

 

 

1

amidža

‘asabe

Ovdje vidimo kako je između muževa nasljednog dijela i zajedničkog nazivnika nove, njegove mes’ele tevāfuk(tj. da je 6 djeljivo sa 3). Njihov količnik (6 : 3 = 2) tad množimo sa zajedničkim nazivnikom prve mes’ele (6), te tako dobivamo novu, konačnu osnovu, a to je 12.

·        Da je između udjela drugoumrlog i njegove mes’ele opozitnost (tebājun). Primjer u kojem je opet muž drugoumrli:

12

2

Nasljednici

drugoumrlog

Udio

6

Nasljednici

prvoumrlog

Udio

3

1

kći

1/2

3

muž

1/2

3

1

brat

‘asabe

4

 

 

 

2

majka

1/3

2

 

 

 

1

amidža

‘asabe

S obzirom da je između 3 i 2 opozitnost, tj. oba broja nisu djeljiva s nekim trećim brojem bez ostatka, tad zajednički nazivnik druge mes’ele množimo sa zajedničkim nazivnikom prve mes’ele (6 x 2) i tako dobivamo konačnu osnovu, 12. Potom množimo udio muža (3) s udjelima njegove kćeri i brata (1) kako bi dobili njihove konačne udjele, dok udjele majke i amidže množimo sa zajedničkim nazivnikom/osnovom druge mes’ele (2).

Nastavit će se, ako Bog da!