Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu - zanemarena obaveza (VI dio)

Autor

 ‘Avl

Pojmom ‘avla označava se slučaj kad je zbir svih propisanih udjela veći od same ostavštine, te se udjeli moraju smanjiti.

Prvi koji je presudio po ’avlu bijaše hazreti Omer, r.a. Naime, u vrijeme Omera, r.a., preselio je čovjek na ahiret i iza sebe ostavio ženu i dvije sestre. Ženi bi trebalo da pripadne 1/2 imetka, a sestrama 2/3. Savjetovao se sa ashabima kako da presudi. ‘Abbās, r.a., mu je rekao da postupi po ‘avlu, riječima: E‘īlūl-ferā’id - „Smanjite u farzovima!“ Niko se nije suprotstavio tom mišljenju osim njegova sina Ibn ‘Abbāsa, r.a., nakon očeve smrti, kad je po pitanju ‘avla izjavio: Edhilun-naksa ‘alā men huve esve’u hālen – „Umanjenje ubacite onom ko je najslabiji (u srodstvu)!“, a to su kćeri i sestre. Prema ovom Ibn ‘Abbāsovu mišljenju sude ši'ije i zahirije[1].

Kod rješavanja mes’ela ‘avla samo se tri nazivnika (osnove) uvećavaju, a to su 6, 12 i 24. Ostala četiri nazivnika se ne uvećavaju (2, 3, 4 i 8).

Primjeri ‘avla s nazivnikom 6:

7

6

Nasljednici

 

Udio

3

3

žena

1/2

4 (2+2)

4 (2+2)

2 sestre

2/3

8

6

Nasljednici

 

Udio

3

3

muž

1/2

4 (2+2)

4 (2+2)

2 sestre

2/3

1

1

majka

1/6

9

6

Nasljednici

 

Udio

3

3

muž

1/2

4 (2+2)

4 (2+2)

2 pr. sestre

2/3

2

2

2 sestre po majci

1/3

10

6

Nasljednici

 

Udio

3

3

muž

1/2

4 (2+2)

4 (2+2)

2 pr. sestre

2/3

2

2

2 sestre po majci

1/3

1

1

majka

1/6

Primjeri ‘avla s nazivnikom 12:

13

12

Nasljednici

 

Udio

3

3

žena

1/4

8 (4+4)

8 (4+4)

2 pr. sestre

2/3

2

2

sestra po majci

1/6

15

12

Nasljednici

 

Udio

3

3

žena

1/4

8 (4+4)

8 (4+4)

2 pr. sestre

2/3

4

4

2 sestre po majci

1/3

17

12

Nasljednici

 

Udio

3

3

žena

1/4

8 (4+4)

8 (4+4)

2 pr. sestre

2/3

4

4

2 sestre po majci

1/3

2

2

majka

1/6

Primjer ‘avla s nazivnikom 24:

27

24

Nasljednici

 

Udio

3

3

žena

1/8

16 (8+8)

16 (8+8)

2 kćeri

2/3

4

4

otac

1/6

4

4

majka

1/6

Nastavit će se, ako Bog da![1] Zahirijskog mezheba danas nema.