Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom Naumu – zanemarena obaveza (XI dio)

Autor

 Mes’ele u kojima se javlja sumnja (šekk) u vezi nasljednika

Nasljeđivanje istovremeno umrlih srodnika

Dešava se da srodnici istovremeno izgube život. Obično se takve situacije dešavaju u ratu, npr. dva brata zajedno poginu od granate. Postavlja se pitanje kako iza njih nasljeđivati, jer se ne zna tačno ko je prvi ispustio dušu a ko drugi, tj. javlja se šekk.

Većina ashaba i šerijatskih pravnika smatra kako u tom slučaju ostavština svakog ponaosob od njih ide njihovim nasljednicima. S druge strane, hazreti Alija i Ibn Mes‘ūd, r.a., smatraju kako jedni druge ipak nasljeđuju.

Primjer:

Utopila se dva brata. Jedan od njih je iza sebe ostavio kćerku, majku i amidžu. Prema većinskom mišljenju brat brata neće nasljeđivati (tj. neće se računati), već će jednostavno kćerka, majka i amidža naslijediti ostavštinu jednog od braće, a isto tako će se postupiti i s nasljednicima drugog brata.

S druge strane, prema hazreti Aliji i Ibn Mes‘ūdu, r.a., kćerka će uzeti 1/2 imetka, majka 1/6, a ostatak, tj. 1/3 računa se poginulom bratu. Amidži ne ostaje ništa. Potom se 1/3 brata koji je poginuo dijeli u 6/6 na kćerku, majku i amidžu.

Nasljeđivanje djeteta u majčinoj utrobi (haml)

Pravilo je kako dijete u majčinoj utrobi (haml) nasljeđuje, ali se njegov nasljedni dio stopira sve dok majka ne rodi. Ovo je usaglašeno među svim ashabima. S obzirom da djetetov dolazak na svijet nije apsolutno izvjestan, stoga se njegov nasljedni dio odlaže do majčina poroda.

Ako se uz buduće novorođenče kao nasljenici nađu one koje on isključuje iz nasljedstva, kao npr. brat i amidža, onda se ništa od imetka uopće i ne dijeli sve dok se majka ne porodi, s obzirom da bi dijete moglo biti muško. Ako bi umjesto amidže bila nana, onda bi se njoj dala 1/6 jer joj to u svakom slučaju pripada, a ostatak bi se zadržao.

Ibnul-Mubārek prenosi Ebū Hanīfino mišljenje kako se iz predostrožnosti uzima kao da će majka roditi četvorke, jer je i to moguće. Prema Ebū Hanīfinu učeniku Muhammedu, uzima se kao da će roditi dvojke, jer se to češče dešava, dok se prema Ebū Jūsufu uzima kao da će roditi samo jedno dijete. Prema Ebū Jūsufovu mišljenju donosi se i fetva (pravno rješenje koje ima snagu zakona).

Ako bi se dijete rodilo mrtvo, u tom slučaju neće nasljeđivati. Smatra će se živim ako pri porodu pusti glas, u kojem slučaju će nasljeđivati i klanjati mu se dženaza.

Nasljeđivanje izgubljene osobe (mefkūd)

Ako bi neko preselio na ahiret a među nasljednicima se nađe i neko za koga se ne zna gdje je i šta je (mefkūd), njegov dio će se ostaviti sve dok se ne razjasni njegovo stanje. Ovo se često dešava u ratovima. Za takve osobe kaže se da su nestali.

Za jednu ženu čiji muž se izgubio plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Hije-mr’etuhū hattā je’tijehel-bejān – „Ona mu je žena sve dok joj se ne obejani (njegovo stane).“ Hadis bilježi Mugīre ibn Šu‘be. A od hazreti Alije se prenosi kako je rekao: „To je žena koja je stavljena na kušnju. Nek se strpi sve dok joj ne dođe smrt ili razvod braka!“ Analogno ovome, tako bi trebalo postupati i sa imetkom.

Ako bi se dugotrajnim ležanjem njegov imetak pokvario i propao, kadija (šerijatski sudija) može da ga proda i na taj način koliko-toliko spasi što se spasiti može. Presuda o smrti izgubljenog donijet će se tek kad prođe toliko godina da niko od njegovih vršnjaka više nije ostao živ. Ebū Jūsuf je to odredio na 100 godina, a kaže se i 90, prema čemu bi i trebalo donositi fetvu, jer ispitivanje dobi vršnjaka izgubljene osobe je prilično težak posao.

Nasljeđivanje dvospolca (hunsā)

Načelno pravilo je kako Ebū Hanīfe dvospolcu određuje manji dio, i to iz predostrožnosti.

Primjer:

Umrla osoba iza sebe ostavi sina i dvospolca. Sinu idu 2/3 a dvospolcu 1/3.

Ako bi ostavio kći i dvospolca, onda će popola podijeliti ostavštinu.

Njegovi učenici Muhammed i Ebū Jūsuf vele kako dvospolcu (hunsā) pripada upola koliko muškarcu i upola koliko žensku, s obzirom da postoje dvije šubhe. To mišljenje je usvojio i eš-Ša‘bī.

Primjer:

Umrla osoba je iza sebe ostavila sina i dvospolca. Imetak će se podijeliti u 12 dijelova. Sinu ide 7/12 a dvospolcu 5/12.

Kraj, ako Bog da, u sljedećem nastavku!