Znaci

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (X dio)

Autor

Kategorija

 

1. Znaci (Mu'džize Resulullahove) nakon njegova mubarek života

Ovu grupu poslaničkih mu'džiza mogli bi podijelti na dvije vrste.

Prvu bi činile mu'džize Poslanikovih, s.a.v.s., navještanja, predskazanja koja su se odista i obistinila nakon njegove smrti. Mnoge od njih spadaju u tzv. male predznake Sudnjega dana. Hadisa te vrste velik je broj. Mi ćemo napraviti jedan manji izbor. S druge strane, o njegovim navještanjima koja su se obistinila još za njegova života već smo govorili.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (IX dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir: odgovor na Poslanikove, s.a.v.s., dove

Autor

Kategorija

Ovo je skupina mu'džiza koju čine direktni Božiji odgovori na Pejgamberove, s.a.v.s., dove. Naime, Poslanik, s.a.v.s., bi nešto proučio, tj. zamolio u dovi Uzvišenog, Allaha, a On bi mu dovu odmah uslišao. One bi mogle biti podijeljene u dvije grupe: dove kojima se išče neki hajr, te dove kojima se zaziva Božija kazna (bed-dova).

U ovu grupu mu'džiza možemo ubrojiti i one koje se tiču Pejgamberove, s.a.v.s., zaštite od strane Allaha, dž.š. Prvo ćemo navesti nekoliko mu'džiza upravo ove vrste.

Kur'ansko-poslaničke mu'džize (VIII dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir: vijesti iz Gajba (onostranog)

Autor

Kategorija

U ovom poglavlju navodimo nekoliko autentičnih predanja u kojima hazreti Pejgamber, s.a.v.s., obavještava o zemaljskim događajima koje nije mogao znati doli putem Objave. Ovu kategoriju poslaničkih mu’džiza možemo podijeliti u tri grupe. Prvu čine viđenja događaja u sadašnjosti ali na drugome mjestu. Drugu grupu čine viđenja događaja u budućnosti, tj. Poslanikova navještanja određenih događanja koji su se kasnije odista i obistinili. Konačno, treću grupu činila bi Poslanikova, s.a.v.s., obavještenja o događajima iz prošlosti. Ovdje ćemo se ograničiti samo na prve dvije grupe.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (V dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir, materijalni

Autor

Kategorija

 

1. Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir, materijalni

Pod materijalnim dokazima mislimo na materijalne mu‘džize, nadnaravna djela, čuda koja niko drugi nije bio kadar izvesti. Svaki poslanik bio je poslat s nekom od mu‘džiza ove vrste. Sjetimo se samo Musaâ, a.s., i njegova štapa. Ove mu'džize bijahu im tako poseban dar od Allaha, dž.š., dokaz s kojim su izlazili pred tvrdokorne nevjernike, ali i kojima se jačao iman kod vjernika. Isti dar imao je i hazreti Muhammed, s.a.v.s.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (IV dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života: Znaci iz vremena poslanstva vezani za njegovu ličnost

Autor

Kategorija

1. Dokazi vezani uz njegovu ličnost (njegovo porijeklo i životopis)

 

Čitav Poslanikov, s.a.v.s., život bijaše jednim velikim znakom njegove istinitosti i pravog puta. Mnogobrojne sire (životopisi) hazreti Pejgambera, s.a.v.s., pisane s velikom pažnjom, ljubavlju i čuvanjem autentičnosti, to nam jasno svjedoče. Nedostižna mudrost, istrajnost, nepokolebljivost, savršena odmjerenost, pravičnost, itd., bijahu karakteristike koje obilježiše njegov život na dunjaluku.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (III dio)

Autor

Kategorija

Od mnoštva znakova koji se pojaviše uz Pejgamberovo, s.a.v.s., rođenje i u njegovoj mladosti izdvajamo nekoliko najpoznatijih:
1) Ahmed, el-Bejheki, i drugi, u svojim zbirkama hadisa bilježe vjerodostojno predanje prema kojem je Poslanikova, s.a.v.s., majka Amina u trenutku rađanja svoga mubarek djeteta ugledala svjetlost s kojom je izašao iz njene utrobe. Istu svjetlost ugledale su i majka Osman ibnul-Asa i majka Abdurrahman ibn Avfa koje su tu noć provele uz Aminu. U hadisu kojeg prenosi Ibn Sa'd još stoji kako je ta svjetlost obasjala palače u Šamu (zemlje Sirije i Palestine).

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (II dio)

Autor

Kategorija

Svi prijašnji Božiji poslanici, a prema Tradiciji bijaše ih preko tri stotine, navještali su dolazak hazreti Muhammeda, s.a.v.s. Mnogobrojni ajeti i hadisi govore nam o tome. U jednom od ajeta Allah, dž.š., kaže:
Kad Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije ime je Ahmed, koji će poslije mene doći“ i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (es-Saff, 6.)

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (I dio)

Autor

Kategorija

S obzirom da je čovjek sklon sistematizaciji, stavljanju u okvirove, definiranju i sl., iako takav posao katkad nije uputan i opravdiv ako ništa zato a ono što ograničava nešto što je nemoguće ograničiti, iznosimo jednu od mogućih podjela kur'ansko-poslaničkih mu'džiza, tek kao jednu od „materijalnih“ potvrda istinitosti onog s čim je došao posljednji Allahov Poslanik, Njegov miljenik Muhammed, s.a.v.s.