Znaci

Veličanstvena ravnoteža

Kategorija

Napomena
Dio iz knjige ''Od sumnje do vjerovanja'', koju je objavio u svome petom izdanju El-Kalem u Sarajevu 1997 godine

Nikada neću zaboraviti noć koju sam doživio, prije nekoliko godina, na putu u prašume ekvatorijalne Afrike. Na brodu sam plovio širokim Nilom. Bili smo prošli EI-Melkal i ušli u oblast sa mnogo komaraca u kojoj se Nil razlijeva i pretvara u nepregledne močvare. Brod se ljuljao na vodi, zrak je bio ljepljiv, zasićen vlagom; svi na brodu, pa i sam kapetan, oboljevali su od malarije. Redovno sam gutao tablete kamokina u strahu da ne dobijem groznicu. Te noći palo mi je na um da se popnem na palubu da vidim kako u noći izgleda ekvatorijalna Afrika.

Sve je u nama

Kategorija

Napomena
Prijevod: Samir Beglerović

"Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,

a i u vama samima - zar ne vidite?"

 

 

(Kur`an, 51:21.-20.)

Naše srce kuca oko 100.000 putâ svaki dan.

Naša krv kolâ na putovanju dugome oko 110.000 kilometara.

Naše oči u stanju su razlikovati do milion bojâ i primiti više informacijâ nego najveći teleskop poznat čovjeku.

Pčela – jedno od čudâ Božijega stvaranja

Kategorija

Pogledaj pčelu, obrati pažnju na pouku koju izvlačimo posmatrajući je, gledajući na nju kao na znak. Obrati pažnju na njeno djelanje, postupke, koje sâma obavlja, bez ičije pomoći, kako proizvodi med i gradi sebi skladne kuće u planini; građevine koje spadaju u najpotpunije oblike na Zemlji, i najljepše.

Kada na to obratiš pažnju, vidjet ćeš da ništa ne nedostaje a pčela sve obavlja bez upotrebe razuma (što je slučaj kod čovjeka) ili halata. To je ukaz na tragove Allahovoga stvaranja, na nadahnuće i Objavu koje joj Uzvišeni upućuje, kao što veli:

Ljudsko uho - remek-djelo inženjerstva

Kategorija

Napomena
Prijevod: Lejla Beglerović

1. Uvod

Proučavanje ljudskog bića je već dugo vremena fascinantan zadatak za filozofe, fizičare i pjesnike. Sa novim napretkom nauke i tehnologije, naše znanje o nama samima radikalno se povećava.

Ljudi su jedina bića koja mogu uspravno stajati, imaju velike, složene mozgove koje mogu koristiti za pretvaranje zvukova u govor. Nijedno drugo biće nema ovu mogućnost.

Riječ "Allah"

Kategorija

Napomena
Prevedeno iz katarske novine Arraya Daily, nedjelja, 24. mart 2002. godine; priredila Maida Beglerović

Vander Hoven, nizozemski psiholog, objavio je svoje novo otkriće o utjecaju učenja Kur’ana i ponavljanja riječi “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.

Danski profesor potvrđuje njegovo otkriće uz pomoć studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, dočim drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe instruirane kako da pravilno izgovore riječ “Allah”. Rezultat bio je odličan, naročito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti.