Kur'ansko-Poslaničke mu'džize

Kategorija

Autor

 

Iako sāmo naše postojanje kao takvo i cio kosmos oko nas svjedoče opstojnost i jedinost uzvišenog Allaha, ipak, čovjek je biće koje i dalje traži ''konkretne'' znake i dokaze koji bi potvrdili tu vječnu istinu, istinu Božije apsolutnosti, našeg porijekla i prolaznosti, istinu poslanstva, itd. Upravo stoga svi poslanici i glasnici Božije Riječi dolaziše s mu'džizama, nadnaravnim djelima, kojim dokazivahu nevjernicima istinitost svoga poslanstva. One bijahu s ciljem razbijanja tvrdokornosti nevjernika, ali i u svrhu jačanja imana kod vjernika. Neke od njih bijahu vezane samo za određeno vrijeme, dok se drugima i danas možemo diviti. Pa ipak, za života svakog poslanika bijaše i onih kojima ni to nije bilo dovoljno, čija srca ostadoše biti prekrivena zastorima tmine, kao što Uzvišeni za okorjele nevjernike kaže:

 

Kad bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, - oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htjeo, ali većina njih ne zna. (el-En'am, 111.)

Jedan od primjera iz života posljednjeg Allahova Poslanika, Božijeg Miljenika Muhammeda, s.a.v.s., jeste i slučaj vezan uz jednog od njegovih najvećih neprijatelja, Ebu Džehla o kojem nam kazuje pir Dželaluddin Rumi, k.s., u svojoj Mesneviji.

Ebu Džehl je držao nekoliko kamenčića u ruci pa upita

Muhammeda:

 

„Šta ja držim sada u ruci“?;

 

„Ako si Pejgamber, kaži šta mi je u ruci

ako dobiješ vijest s neba, onda ćeš znati“.

 

Hazreti Pejgamber mu reče:

„Kako hoćeš da ti kažem, da li da ja govorim, ili da to što držiš

u ruci, kaže za mene ko sam“?

 

„Ovo drugo ti je teže“, odgovori Ebu Džehl.

 

„Ne, nije mi teško, Allah mi može dati i još više“.

 

Tek što je Hazreti Pejgamber izustio te riječi,

kamenčići u Ebu Džehlovoj ruci počeše govoriti:

 

Rekoše: La ilahe illallah Muhammedun resulullah

- Nema drugog Boga osim Allaha, a Muhammed je Božiji poslanik.

 

Kad je Ebu Džehl čuo govor kamenčića iz svoje ruke,

naljuti se i tresnu ih o zemlju.

Da nas dragi Allah uputi na pravi put i podari svjetlost koja će nas voditi putem kojim je On zadovoljan!