Znaci

Islam i moderna nauka: I dio

Kategorija

Tema „islam i moderna nauka“ nesumnjivo u sebi sadrži mnogobrojna pitanja kojima se može prići na različite načine. Muslimani su svjesni da svoju zahvalnost za bilo koji oblik znanja duguju uzvišenom Allahu, pa donose salavat i selam na Poslanika Muhammeda koji nam je 'prokrčio' i 'označio' puteve saznanja sve do Sudnjeg dana. Odnos vjere i razuma, uloga racionalnih znanosti u kreiranju kulture i civilizacije, uloga religije islama u prenosu i očuvanju stečenih saznanja iz ranijih kultura i civilizacija, orginalni doprinos islamske civilizacije svjetskoj naučnoj baštini samo su neki od mogućih diskursa za detaljniju elaboraciju ove teme. Tu također spada i potreba za definicijom religije kao takve i islama kao posebnog oblika, te nauke, njenih metoda i karaktera s obzirom na etičke implikacije koje proizvodi.

Hrana kao Božiji ajeti

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

Dragi Bog, Stvoritelj, podario nam je jasne nagovještaje koja hrana naročito pomaže kojemu dijelu našega tijela.

Prerezana mrkva izgleda poput ljudskoga oka: zjenica, iris (dužica), i prave linije izgledaju baš poput ljudskoga oka... i da, i znanost je sada dokazala da mrkva poboljšava protok krvi do oka kao i sâmu funkciju oka.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (XII dio)

Autor

Kategorija

Ovaj ciklus od dvanaest nastavaka o Poslaničkim mu'džizama započeli smo jednom Mevlaninom hikajom iz Mesnevije, pa ćemo tako i završiti, ovaj put jednom hikajom iz njena komentara.

Jednog dana Ebu Džehl je susreo Muhammeda, a.s., i rekao mu: “Muhammede!, ja od tebe nisam vidio ružnijeg čovjeka!” “Pravo si rekao”, odgovorio je Muhammed. Na ovo je rekao Ebu Bekr Pejgamberu: “O ti sunce duhovnog svijeta, miljeniče Svevišnjeg Boga, ja od tebe nisam vidio ljepšeg čovjeka.” “Pravo si rekao”, odgovori i njemu Pejgamber.

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (XI dio)

Autor

Kategorija

U drugu vrstu spadaju mu'džize koje bi se možda mogle i zasebno tretirati a tiču duhovnog nasljedovanja (virāset) hazreti Pejgambera, s.a.v.s. Naime, prema učenju tesawwufa, u svakom vremenu moraju postojati Poslanikovi, s.a.v.s., duhovni nasljednici, evlije najvišega stupnja koji u jednom vremenu bivaju njegovim zastupnikom na Zemlji. Hijerarhija evlija u svakom vremenu precizno je određena.