Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (XII dio)

Kategorija

Autor

Ovaj ciklus od dvanaest nastavaka o Poslaničkim mu'džizama započeli smo jednom Mevlaninom hikajom iz Mesnevije, pa ćemo tako i završiti, ovaj put jednom hikajom iz njena komentara.

Jednog dana Ebu Džehl je susreo Muhammeda, a.s., i rekao mu: “Muhammede!, ja od tebe nisam vidio ružnijeg čovjeka!” “Pravo si rekao”, odgovorio je Muhammed. Na ovo je rekao Ebu Bekr Pejgamberu: “O ti sunce duhovnog svijeta, miljeniče Svevišnjeg Boga, ja od tebe nisam vidio ljepšeg čovjeka.” “Pravo si rekao”, odgovori i njemu Pejgamber.

Čuvši ashabi ova dva odovora upitaju: “Kako je to moguće da ti isti odgovor daješ i Ebu Bekru i Ebu Džehlu?! Oni su sušte suprotnosti! Ebu Bekr je tvoja desna ruka, a Ebu Džehl je tvoj najveći din-dušmanin!” Pejgember im odgovori: “Nemojte se čuditi, jer ja sam kao jedno najčišče ogledalo. Ko god u me pogleda, sebe će vidjeti. Zato i Ebu Bekr vidi u mome licu svoje ljepote, a Ebu Džehl vidi svoju ružnoću. Istinu su rekli šta su vidjeli! Ebu Bekr svoju ljepotu a Ebu Džehl svoju ružnoću.”

Kraj