Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (II dio)

Kategorija

Autor

Svi prijašnji Božiji poslanici, a prema Tradiciji bijaše ih preko tri stotine, navještali su dolazak hazreti Muhammeda, s.a.v.s. Mnogobrojni ajeti i hadisi govore nam o tome. U jednom od ajeta Allah, dž.š., kaže:
Kad Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije ime je Ahmed, koji će poslije mene doći“ i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (es-Saff, 6.)
Iako nijedna Knjiga objavljena prije Kur'ana nije danas sačuvana u izvornom obliku, Said Nursi kaže kako je čuveni alim (učenjak) Husejn el-Džisri u naše vrijeme iz tih knjiga izvukao stotinu i deset dokaza Poslanikovog, s.a.v.s., vjerovjesništva zabilježivši ih u svojoj knjizi ''Er-Risāle el-Hamīdijje''. Vrlo interesantno djelo koje tretira biblijske nagovještaje hazreti Pejgambera, s.a.v.s., pod naslovom ''Šta kaže Biblija o Muhammedu, s.a.v.s.'', postavljeno i na ovom web sajtu, objavio je i Ahmed Deedat. Slična istraživanja proveli su i mnogi drugi učenjaci.
Kod Saida Nursija čitamo kako su mnogi židovski i kršćanski učenjaci primili islam nakon što su vidjeli opis Vjerovjesnikov, s.a.v.s., u svojim knjigama i spisima, među kojima bijahu Abdullah ibn Selam, Vehb ibn Munebbih, Ebu Jasir, židovski učenjak Ka'b el-Ahbar, i mnogi drugi. Njihova svjedočanstva zabilježena su u mnogobrojnim knjigama.
U predznake ove vrste spadaju i predskazanja odabranih ljudi koji spoznadoše Allahovu Jedinost još u vremenu prije Pejgamberove, s.a.v.s., pojave na ovome svijetu. Svoja predskazanja ostavili su nam u svojim književnim djelima. Navest ćemo tri primjera koja navodi i Said Nursi:
1) Vladar Tubba'a, jedan od vladara drevnog Jemena, iz drevnih spisa saznao je o svojstvima Poslanikovim, s.a.v.s., pa u jednoj svojoj pjesmi kaže:
Svjedočim o Ahmedu,
da je poslanik Allahov, tvorca čovjekova.
I kad bih doživio njegov dolazak,
bio bih mu ministar i amidžić.
2) Jedan od najelokventnijih arapskih govornika iz predislamskog doba, Kuss ibn Sa'id, poznat i po tome što bijaše monoteist, o poslanstvu Muhammedovu, s.a.v.s., prije njegove pojave spjevao je sljedeće stihove:
 
Među nas će biti poslan Ahmed,
najbolji vjerovjesnik ikad poslan.
Allahov salavat je na njega,
kao poviki konjice usred pijeska.
3) Nakon što je u ranijim svetim knjigama Sejf ibn Zi Jezen, jedan od vladara Jemena, našao opis Poslanikov, s.a.v.s., i prihvatio vjeru u njega i poželio susret s njim, jednom prilikom je djed Vjerovjesnikov, s.a.v.s., s karavanom plemena Kurejš otišao u Jemen, vladar Sejf ibn Zi Jezen ih je pozvao i rekao im: „Kada u Tihami (Hidžazu) bude rođen dječak koji među plećkama nosi biljeg, on će postati vođa, a ti, Abdul-Muttalibe, si njegov djed.“
Nastavit će se, ako Bog da!