Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (I dio)

Kategorija

Autor

S obzirom da je čovjek sklon sistematizaciji, stavljanju u okvirove, definiranju i sl., iako takav posao katkad nije uputan i opravdiv ako ništa zato a ono što ograničava nešto što je nemoguće ograničiti, iznosimo jednu od mogućih podjela kur'ansko-poslaničkih mu'džiza, tek kao jednu od „materijalnih“ potvrda istinitosti onog s čim je došao posljednji Allahov Poslanik, Njegov miljenik Muhammed, s.a.v.s.

Jedno vrijedno djelo o kur'anskim i poslaničkim mu'džizama napisao je i rah. Said Nursi, na arapskom jeziku objavljeno pod naslovom Zul-Fikar, a u dvije zasebne knjige prevedeno i na bosanski jezik. U prikazu koji slijedi najviše smo se koristili upravo njegovim radom. U sažetoj i nešto izmijenjenoj formi taj prikaz kur'ansko-poslaničkih mu'džiza mogao bi ovako izgledati:

KUR'ANSKE MU'DŽIZE:

 

1)  Kur'an kao uputa i lijek – hudā we šifā' (savršenost i vanvremenska univerzalnost kur'anske poruke i njegova šerijata/zakona, te kur'anski ajeti kao lijek za bolesti duše i tijela).

2)  Riznica tajni - osnovni izvor unutarnje dimenzije islama. O Kur'anu kao riznici ezoterijskih tajni pisahu velikani tesavvufske misli poput Ibn Arebija, k.s., Sadruddina Konjevija, k.s., i mnogi drugi. Oni nam otkriše mnoge od prebogatih tajni kur'anskih ajeta koje se tiču tzv. 'irfānī mudrosti.

3)  Jezička nadnaravnost – ovaj aspekt ogleda se, pored ostalog, u kur'anskoj:

a)   strukturi

b)   značenjima

c)    stilu

d)   izboru riječi

e)   poetičnosti

Ovom aspektu kur'anske mu'džize pažnju posvećivahu uglavnom jezičari i filozofi, primjerice poput čuvenog Zamahšerija u svom golemom tefsiru Keššāfu.

4)  Obavještenje o neviđenom

a)   iz prošlosti

b)   iz budućnosti

5)  Egzaktno-matematska nadnaravnost

a)   prirodne nauke (o ovom aspektu kur'anske mu'džize uglavnom će se početi pisati u skorašnje vrijeme, a tretira kur'anske fenomene koje je otkrila suvremena znanost u čovjeku i kosmosu).

b)   numerologija (o ovom aspektu pisano je još u klasičnoj epohi, no svoj zamah ponovo zadobiva u današnje vrijeme. Primjer proučavanja ovog aspekta kur'anske mu'džize jeste govor o broju 19 u Kur'anu. Značajno istraživanje na tom polju proveo je naš suvremenik Rešad Halifa. Nešto od toga je prevedeno i na bosanski jezik).

 

POSLANIKOVE, S.A.V.S., MU'DŽIZE:

 

1)  Znaci prije njegova mubarek života – nadnaravni događaji koji su se desili prije njegova rođenja a koje čine navještenja prijašnjih Knjiga i poslanika, predskazanja drugih ljudi, te ostala natprirodna djela vezana uz njegov dolazak.

2)  Znaci iz njegova mubarek života:

·        Znaci uz rođenje i mladost (znaci prije poslanstva)

·        Znaci iz vremena poslanstva:

a)   dokazi vezani uz njegovu ličnost:

-   njegovo porijeklo i životopis

-   njegova pojavnost i lik

-   njegov karakter

-   savršenstvo njegova uma

b)   dokazi vezani uz prirodu i svemir:

-  materijalni

-          bereket u hrani, mlijeku i vodi

-          mu'džize vezane uz ''neživu'' materiju biljni i

     životinjski svijet

-          govor mrtvih

-          ukazivanje meleka i džinna

-          iscjeliteljske mu'džize

-  vijesti iz gajba (onostranog)

-  odgovor na Poslanikove, s.a.v.s., dove

 

3) Znaci nakon njegova mubarek života

·             Poslanikova, s.a.v.s., navještanja obistinjena nakon njegove smrti

·             Hazreti Pejgamberov, s.a.v.s., virâset i pojam kerameta

 

***

Molimo Allaha, Uzvišenog, da nas ne učini od onih za koje On kaže:

Ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima (el-Hadž, 46.),

već od onih s kojima je On zadovoljan.

 

Nastavlja se, ako Bog da!

 

Iduće nastavke posvećujemo Pečatu Poslanstva, Allahovu Miljeniku, Muhammedu, s.a.v.s.