Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (VII dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir: iscjeljiteljske mu'džize

Kategorija

Autor

Iscjeljiteljske mu'džize

- Uz hazreti Aliju, kerremallahu vedžhehu, vežu se dva čudesna događaja u kojima Poslanik, s.a.v.s., svojom mubarek pljuvačkom liječi njegove rane:

- Prije pohoda na Hajber, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Zastavu (vodstvo) ću dati čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika, a i Allah i Poslanik Njegov njega vole.“ Ljudi počeše razmišljati tko bi to mogao biti, kad Poslanik, s.a.v.s., reče: „Pozovite mi Aliju!“ Ljudi mu rekoše kako Alija leži kod kuće i boluje od upale očiju. Poslanik, s.a.v.s., opet naredi da ga se zovne, pa kad je došao, potra ga svojom mubarek pljuvačkom po očima i on progleda a bolesti nestade. Omer, r.a., još pripovjeda: „Nikad nisam želio vodstvo kao tog dana.“ (hadis bilježe Muslim i drugi) Utvrda Hajber uzaludno je pokušavana biti osvojenom sve dok vodstvo nije preuzeo hazreti Alija. U vjerodostojnom predanju stoji kako je tada vlastitim rukama izvalio ogromnu kapiju utvrde koju ni nekoliko ljudi nije moglo ponijeti. U rukama svojim nosio je vrata hajberska kao štit.

- Nakon što su se svi muslimani iselili u Medinu, Grad Svjetlosti, posljednji u Mekki je još ostao hazreti Alija (sjetimo se njegova ostajanja u Pejgamberovoj, s.a.v.s., postelji). Konačno i on po naređenju Poslanikovu, s.a.v.s., se zapućuje prema Medini, sam samcat preko uzavrelog pijeska. Bio je bos. Kad je stigao u Medinu noge su mu bile izranjavane. Legao je u krevet nemogavši da se pomakne. Časni Poslanik, s.a.v.s., mu dolazi i na izranjavana stopala stavlja svoju mubarek pljuvačku. Velikom brzinom noge mu zacjeljuju. Hazreti Alija kazuje kako ga nakon toga noge nisu nikad zaboljele.

     - Na dan bitke na Bedru, Ebu Džehl je odsjekao šaku Mu'avviz ibn Afra'u, jednom od četranesterice šehida palih na Bedru, i došao je noseći svoju šaku, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., na nju stavi svoje pljuvačke i spoji mu je, te osta spojena. Zatim se vratio i borbu sve dok nije pao kao šehid. (eš-Šifa')

- Na dan Hajbera puhnuo je Poslanik, s.a.v.s., u ranu na potkoljenici Seleme Ibnil-Ekve'a i ona je zacijelila. (hadis bilježe el-Buhari, Ebu Davud i Ahmed)

- Došao je slijepac Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “Allahov Poslaniče, uputi dovu Allahu da mi povrati vid!” On reče: “Zar?” Ovaj reče: “Allahov Poslaniče, meni je teško pao gubitak vida.” A on reče: “Idi, uzmi abdest, klanjaj dva rekata, zatim izgovori: ‘Moj Allahu, ja od Tebe tražim i Tebi se obraćam putem vjerovjesnika Muhammeda, vjerovjesnika milosti; Muhammede, ja se preko tebe obraćam tvome Gospodaru, da mi povrati vid; Moj Allahu, učini ga mojim odvjetnikom kod Sebe, a i mene učini Svojim odvetnikom kod Tebe.’” Zatim se vratio, a Allah mu je već bio povratio vid. (hadis je vjerodostojan a bilježe ga et-Tirmizi, Ibn Madže, el-Hakim, Ahmed i et-Taberani)

- Na dan Hendeka Ali ibn el-Hakima je zadesio lom potkoljenice, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preko nje prešao rukom i mjesto je zaraslo a da ovaj nije ni sjahao s konja. (hadis bilježi et-Taberani i drugi)

- Prenosi se kako je žena iz Hus’ama dovela Poslaniku, s.a.v.s., maloumnog dječaka koji nije govorio; on uze vode, izapra usta i opra ruke, zatim joj dade vodu da njome napoji i potire dječaka. Dječak se nakon toga oporavio i razvio natprosječne umne sposobnosti. (hadis bilježi Ibn Madže)

- Doveli su Vjerovjesniku, s.a.v.s., dječaka koji se već razvio a da još nije progovorio. On ga upita: “Ko sam ja?” Dječak odgovori: “Allahov Poslanik”, te mu Allah povrati moć govora. (hadis bilježi el-Bejheki)

Nastavit će se, ako Bog da!