Kur'ansko-poslaničke mu'džize (VIII dio): Znaci (Mu'džize Resulullahove) iz njegova mubarek života (iz vremena poslanstva) vezani uz prirodu i svemir: vijesti iz Gajba (onostranog)

Kategorija

Autor

U ovom poglavlju navodimo nekoliko autentičnih predanja u kojima hazreti Pejgamber, s.a.v.s., obavještava o zemaljskim događajima koje nije mogao znati doli putem Objave. Ovu kategoriju poslaničkih mu’džiza možemo podijeliti u tri grupe. Prvu čine viđenja događaja u sadašnjosti ali na drugome mjestu. Drugu grupu čine viđenja događaja u budućnosti, tj. Poslanikova navještanja određenih događanja koji su se kasnije odista i obistinili. Konačno, treću grupu činila bi Poslanikova, s.a.v.s., obavještenja o događajima iz prošlosti. Ovdje ćemo se ograničiti samo na prve dvije grupe.

- Ebu Hurejre kazuje: “Bili smo s Poslanikom, s.a.v.s., kad se začu tresak (zvuk padanja) pa Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘Znate li šta je to?’ Rekosmo: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Reče: ‘To je stijena bačena u Vatru prije sedamdeset jeseni (godina) i padala je dok maloprije nije stigla do dna.’” U drugoj predaji se dodaje: ‘… te ste čuli njen tresak.” Nije prošao ni sahat vremena kad neko donese vijest da je poznati licemjer koji je doživio sedamdesetu godinu života upravo umro, otišao u Džehennem, pa je taj događaj bio očigledno objašnjenje za slikovitu usporedbu koju je dao Poslanik, s.a.v.s. (hadis bilježi Muslim)

- Pred bitku na Bedru Poslanik, s.a.v.s., je obavijestio o pogibiji pojedinih nevjernika i pokazao mjesta na Bedru gdje će koji biti ubijen i gdje će poginuti njihove vođe: “Ovdje će poginuti Ebu Džehl, ovdje će pasti Utbe, ovdje Umejje, ovdje će poginuti taj i taj, ...” Bilo je onako kako je najavio. (hadis je vjerodostojan a bilježe ga Muslim, Ahmed i el-Hakim)

- Također je obznanio je i to kako će on ubiti Ubejj ibn Halefa što se odista i obistinilo u bici na Uhudu. (el-Bejheki)

- Prenosi se kako je prilikom bitke na Mu’ti, poput nekog ko kao na dlanu vidi svoje suborce, iako se to dešavalo na udaljenosti mjesec dana putovanja, Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Bajrak je ponio Zejd, zatim je pogođen, pa je preuzeo Dža’fer, zatim je i on pogođen, pa je preuzeo Ibn Revvaha, te i on bude pogođen a oči mu oblile suze, dok nije bajrak preuzela Sablja Allahova (Sa’d ibn Ebi Vekkas) sve do pobjede od Allaha.” Nekoliko semica iza toga vratio se Ja’li ibn Munebbih s poprišta bitke i prije nego što je ispričao šta se tamo desilo, Poslanik, s.a.v.s., je u detalje prenio šta se desilo. Tad se Ja’li zakleo i rekao: “Tako mi Onoga koji je po tebi poslao Istinu, nisi izostavio niti jedno slovo iz vijesti o tom događaju.” (hadis bilježe el-Buhari, Ahmed i en-Nesa’i)

- Bilježi se kako je Poslanik, s.a.v.s., objavio smrt Nedžašijinu (kralj Abesinije koji je primio islam) onog dana kad je ovaj umro, sedme godine po Hidžri, i klanjao mu dženazu, a tek jednu sedmicu iza toga uslijedila je informacija da je Nedžašija preselio na ahiret onog dana kad je to objavio Poslanik, s.a.v.s. (hadis bilježe el-Buhari, Muslim i drugi)

- Nakon što je židovska utvrda Hajber bezuspješno opsjedana nekoliko dana Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ovaj ću bajrak sutra predati čovjeku na čijim će rukama Allah iznijeti pobjedu, koji voli Allaha i Njegova Poslanika, i kojeg vole Allah i Njegov Poslanik…”, pa je vodstvo dato hazreti Aliji i on je osvojio Hajber (hadis bilježe el-Buhari, Muslim, Ahmed i drugi)

- Jedne prilike Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Kad propadne Kisra (perzijski kralj), iza sebe neće ostaviti nasljednika na vlasti.” Desilo se kako je i rekao. (hadis bilježe el-Buhari, Muslim i et-Tirmizi)

- Kisrinu kuriru Poslanik, s.a.v.s., je saopćio vijesti: “Allah će vlast nad Kisrom dati njegovom sinu Šehrevejhu i ovaj će ga ubiti tada i tada.” Kad je to provjerio Kisrin kurir u vrijeme ubistva Kisre, uvjerio se da se vrijeme podudara s onim koje je najavio Poslanik, s.a.v.s., te zato primi islam. Predaja bilježi da se taj kurir zvao Fejruz.

- Zabilježeno je kako je Poslanik, s.a.v.s., rekao o Utbe ibn Ebi Lehebu: “Izjest će ga Allahova zvjer”, opisujući njegov užasni svršetak. Nakon izvjesnog vremena Utbe se zaputio u Jemen, kad ga je napao lav i pojeo. (iz hadisa kojeg prenose el-Hakim, el-Bejheki i Ibn Ishak)

- Poznat je slučaj Poslanikove, s.a.v.s., bolesti čiji uzrok je bio sihr Jevreja kojeg su oni napravili od krišom uzetih vlati njegove kose, te ga potom sakrili bacivši u jedan stari bunar. Meleki dolaze i obavještavaju ga o nečasnoj radnji njegovih komšija, obavještavajući ga i o mjestu sihra. Poslanik, s.a.v.s., odmah naređuje hazreti Aliji i još nekim ashabima da odu do dotičnog bunara i pronađu sihr. Tako je i učinjeno. Kad god je razvezan jedan čvor s vlati Poslanik, s.a.v.s., je osjetio olakšanje. Tad su i objavljene dvije posljednje sure iz Kur’ana. (osnovicu hadisa bilježe el-Buhari, Muslim, Ibn Madže i Ahmed ibn Hanbel)

- Kad su Kurejšije odlučili bojkotirati muslimane u Mekki (prije Hidžre u Medinu), njihove dućane, itd., kako bi im što više naudili i odvratili od dini-islama, pa su dokument o bojkotu izvisili na Kabu, Poslanik, s.a.v.s., je rekao kako će crv izgristi sve što je na povelji, a da će samo ostaviti ispisano Allahovo Ime. Tako se i desilo. (el-Bejheki)

Nastavit će se, ako Bog da!