Mjesec muharrem

Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Deveti dan

Kategorija

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein

 

             S Božijom pomoći dočekali smo deveti dan mjeseca muharrema, deveti dan Matema, a ostao je samo jedan dan do Dana Ašure. Danas ćemo završiti druženje s mudrostima hazreti Šejhi Ekbera Ibn Arebija, odnosno komentarima hazreti šejha Mulla Hasana Kurdija.

Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Sedmi dan

Kategorija

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Dragome Bogu beskonačno i neiskazivo hvala, ušli smo u posljednja tri dana Matema, samo tri dana do Dana Ašure. Nastavljamo naša druženja s mudrostima hazreti Šejhi Ekbera Ibn Arebija i komentarima hazreti šejha Mulla Hasana Kurdija. U današnjoj hazreti Šejhi Ekberovoj mudrosti čitamo:

 

Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Peti dan

Kategorija

  

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Bogu jedinome hvala, u polovini smo Matema, prvih deset dana mjeseca Muharrema. Bliži nam se i Dan Ašure, završetka prve trećine prvoga od posebno svetih mjeseci u hidžretskoj godini.

Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Četvrti dan

Kategorija

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Božijom voljom nalazimo se u četvrtom danu svetog mjeseca muharrema, prvog mjeseca hidžretske godine, koja se računa od prisilnog privremenog iseljenja prve generacije sljedbenika posljednje Božije objave – Kur'ana, iz Meke u Medinu.

Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Treći dan

Kategorija

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Dragome Bogu hvala, evo nas u trećemu dana svetog mjeseca muharrema, jednoga od četiri posebno sveta mjeseca. Nastavljamo s našim druženjima uz mudrosti hazreti Šejhi Ekbera Ibn Arebija i komentar hazreti šejha Mullaha Hasana Kurdija.