Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Šesti dan

Kategorija

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Neizrecivom Božijom dobrotom dočekali smo i šesti dan svetog mjeseca muharrema, mjeseca u kojem su se dogodili brojni svjetopovijesni događaji, oni koji bude nadu, ali i oni koji pozivaju čovjeka na oprez, da bude uvijek budan i traga za jezidskim prokletstvom svoga vremena i za junačkom pravdom kakvu je pokazao hazreti Husein i članovi Poslanikove, alejhisselam, porodice – Ehli Bejta.

Nastavit ćemo naša druženja s mudrostima hazreti Šejhi Ekbera Ibn Arebija, i komentarima hazreti šejha Mullaha Hasana Kurdija. U narednoj mudrosti hazreti Ibn Arebi kaže:

 

مَنْ أَخْلَصَ  ِللهِ نِيَّتَهُ تَوَلاَّهُ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ.

Ko nešto namjeri čisto radi uzvišenog Allaha, toga će uzvišeni Allah uzeti za prijatelja i Njegovi meleci.

 

Ko želi bilo šta uraditi u svome životu, bilo kakvo šerijatski opravdano djelo, bilo ono malo ili veliko, ukoliko to namjeri uraditi isključivo u ime dragog Gospodara, Gospodar će ga uzeti za Svog prijatelja, a, shodno poznatom svetom hadisu (hadis-i kudsi), naredit će i Svojim melecima da tu osobu zavole.

Po nekim je pojam čista iskrenost (ihlâs) identičan pojmu istinoljubivost (sidk); drugi, opet, kažu da je istinoljubivost tajna čiste iskrenosti.

Na ovaj način postaje jasno zbog čega kod mnogih ljudi i pored iskrenog, čistog, nijjeta, namjere, molba, dova, koju uputi uzvišenom Allahu ipak ne bude primljena, odnosno želja ne bude ispunjena. Uslijed te čiste namjere, uzvišeni Gospodar tu osobu uzme za prijatelja pa joj tako bude uslišano i ono čemu se nije ni nadala.

Svaka ljubav ima svoje kušnje, ljubav bez kušnji, uspona i padova, nije ljubav. Otuda i osoba koja je Božiji prijatelj (evlija) često bîva stavljena na kušnju, provjeravana, kolika je stvarno ta ljubav koju njeguje prema uzvišenom Allahu i hazreti Muhammedu, alejhisselam. To je i dobar test za svakoga ko smatra da je nekom prijatelj, jer prijateljstva nema bez međusobne ljubavi.

Ljubav, kao tajna prijateljstva, zahtijeva davanje, neograničeno. Najbolji su primjer roditelji i staratelji; posmatrajući sa strane neko bi rekao za njih da su ludi jer sve od sebe daju djetetu a dijete im, veoma često, vrlo ružno to uzvraća. U ljubavi ne postoje granice, to i razlikuje osobu koja voli od osobe koja ima tek sklonost prema nekome ili nečemu.

U jednoj svojoj mudrosti hazreti Ibn Atâullah es-Sekenderi kaže: „Ne može se reći da neka osoba voli (muhibb) ukoliko od voljene osobe očekuje da joj uzvrati na ljubav ili da joj nešto podari. Ne, osoba koja voli je ona koja daje, nije ona kojoj se daje.“

U časnom Kur'anu uzvišeni Allah kaže: Neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi prijatelji (evlijâ'Allâh). (10:62) Takve se osobe i ne mogu ničega plašiti niti imaju snage za nečim tugovati jer su srcem izravno vezani za prisustvo uzvišenog Allaha; nekada stanjem (džem‛, osoba na četvrtom mekamu duhovnoga napredovanja), a nekada spoznajom (džem‛ul džem, osoba na šestom mekamu duhovnoga napredovanja).

Hazreti Pejgamber, alejhisselam, rekao je u jednom hadisu: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika a raj za nevjernika.“ (prenose imami Muslim, Tirmizi, Ahmed i Bejheki, od hazreti Ebu Hurejre)

Jedne je prilike hazreti hafiz Ibn Hadžer Askelani, kada je bio vrhovni kadija, projahao pijacom. Ugledao ga je jedan prodavač ulja, koji se izjašnjavao kao nevjernik, i onako sav umazan od ulja, spržen od vrućine i mokar od znoja, priđe hazreti hafizu Ibn Hadžeru, pogleda ga obučenog u najljepšu odjeću, čistog i namirisanog, te ga upita:

„Smatraš da je vaš poslanik rekao da je ovaj svijet za muslimane kao zatvor a za ljude poput mene kao raj, pa kada pogledam ovako tebe i mene, po čemu je to zatvor za tebe a raj za mene?“

Na to mu hazreti hafiz Ibn Hadžer odgovori:

„Shodno onome što mi je uzvišeni Allah obećao na Drugom svijetu ukoliko se budem pokoravao njegovim propisima, sve na ovome svijetu samo je zatvor, prema džennetskim blagodatima. A shodno kazni kojom je zaprijetio tebi ukoliko Mu se ne budeš pokoravao na ovom svijetu, sve što ti je ovdje teško doslovno je raj, u odnosu na ono što te tamo čeka.“

Sav čovjekov problem je u njemu samom, ako se odrekne sebe, dobit će blizinu uzvišenog Gospodara, a ako insistira na sebi, udaljit će se od uzvišenog Gospodara. O ovome nam govori naredna hazreti Šejhi Ekberova mudrost.