Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
19. Maryam - Merjema (Mekka - 98 ajeta)

1

Korkut:

Kāf Hā Jā Ajīn Sād.

Mlivo:

Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad.

43. Az-Zuhruf - Ukras (Mekka - 89 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

Mlivo:

Ha. Mim.

7. Al-A'raf - Bedemi (Mekka - 206 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm Sād.

Mlivo:

Alif. Lam. Mim. Sad.

82. Al-Infitar - Rascjepljenje (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Kada se nebo rascijepi,

Mlivo:

Kad se nebo rascijepi,

15. Al-Higr - Hidžr (Mekka - 99 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur'ana jasnog!

85. Al-Burug - Sazviježđa (Mekka - 22 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi neba sazviježđima okićenog,

Mlivo:

Tako mi neba punog galaksija,

66. At-Tahrim – Zabrana (Medina - 12 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.

97. Al-Qadr - Noć Kadr (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –

101. Al-Qari'a - Smak svijeta (Mekka - 11 ajeta)

1

Mlivo:

Udar!

40. Al-Mu'min - Vjernik (Mekka - 85 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

107. Al-Ma'un- Davanje u naruč (Mekka - 7 ajeta)

1

Mlivo:

Jesi li vidio onog koji poriče Sud?

110. An-Nasr - Pomoć (Medina - 3 ajeta)

1

Mlivo:

Kad dođe pomoć Allahova i pobjeda,

112. Al-Ihlas - Iskrenost (Mekka - 4 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "On, Allah, je Jedan!

55. Ar-Rahman - Milostivi (Medina - 78 ajeta)

1

Mlivo:

Milostivi!