Govor duše

Plač

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 

1. Uvod

“Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene,

i da ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga,

Bijeg od smrti

Kategorija

Napomena
Priredio Haris Čengić

 Reci: "Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti."

 

Datule

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, - a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

(Kur’an, sura Sobe, ajet 12.)

 

Božija milost

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.

 

I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe, - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.

 

Ruža u nama

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“ ‘Zamolit ću Gospodara svoga da vam oprosti’, odgovori on, ‘jer On prašta i On je milostiv.’ ”

(Kur’an, sura Jusuf, ajet 98.)

* * *

 

        Posadio jedan čovjek ružu. Zalio ju je vodom i prije nego je procvala odluči je pobliže ispitati.

        Vidjeo je pupoljak koji uskoro treba procvjetati, ali vidje i da je pupoljak sav okružen bodljama. Pomisli:

        “Kako jedan tako divan cvijet može doći iz biljke prekrivene tolikim bodljama?”

Nakon propisanih djela najbolji čin pobožosti je zikr (sjećanje na Allaha srcem i zazivanje jezikom Njegovih lijepih Imena)

Kategorija

Napomena
autor teksta je Ibn Tejmijja; preveo i priredio: Samir Beglerović

“Uči od Knjige ono što ti se objavljuje,

i obavljaj namaz.

Uistinu namaz sprečava razvrat i zlo.

A zikr činiti Allaha, to je največe!

A Allah zna ono što spravljate.”

(Kur’an, sura Pauk, ajet 45.)

* * *

Da znate!

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

A ko drage volje dá više, za njega je bolje.

A da postite bolje vam je, da znate!

 

(Kur'an, sura Krava, ajet 184.)

 

 

I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi.

Ono što je u Allaha za vas je bolje, da znate.

 

Uvejs el-Kareni

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“Ma šta da ti činio i ma šta iz Kur’ana učio,

kakav god posao da vi učinite, Mi nad vama svjedoci smo,

dok god se vi time bavite!

Od tvog Gospodara nije skriveno ništa

ni na Zemlji ni na nebu

ni koliko trun što je.

I nema ništa ni manje od toga ni veće od toga,

a da nije u Jasnoj Knjizi.

Nema straha za Allahove prijatelje,