Datule

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, - a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

(Kur’an, sura Sobe, ajet 12.)

 

Neko je obavijestio hazreti Hasana Basrija da ga je jedna osoba ogovorila. Kada je to čuo, hazreti Hasan odmah toj osobi posla paket najsvježijih hurmi. Na njemu je napisao slijedeću poruku:

        “Saznao sam da si mi ustupio nagradu koju si trebao dobiti za dobra djela koja si učinio do sada u životu. Kada osoba ogovara drugu osobu sva njena dobra djela pišu se toj osobi koju ogovara. Kao znak zahvale šaljem ti ovaj maleni znak pažnje. Molim te, nemoj mi zamjeriti što nisam u stanju u potpunosti ti uzvratiti na dar.”

* * *

 

Muhammed, alejhisselam, rekao je:

 

“Znate li šta je to gībet (ogovaranje)?”

 

Ashabi odgovoriše:

 

“Uzvišeni Allah i Poslanik, alejhisselam, najbolje znaju!”

 

Muhammed, alejhisselam, reče:

 

“Da spomeneš svoga brata kako njemu nije drago!”

 

Rekoše:

 

“A ako je ono što govorimo tačno?”

 

Muhammed, alejhisselam, odgovori:

 

“Ako je pri njemu ono što govoriš ogovaraš ga, a ako nije onda ga potvaraš!”

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Muslim, prenoseći ga od hazreti Ebū Hurejre)