Govor duše

Ponašanje na ovome svijetu

Kategorija

 

Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.

(Kur'an, sura Kehf/Pećina, ajeti 7., 8.)

Svaki dom ima svoj pravila ponašanja, a gost toga doma sve dok poštuje pravila bit će u milosti i zadovoljstvu njegovoga istinskog vlasnika. Također, sve dok prihvata ta pravila, siguran je da će mu boravak u tome domu biti ugodan te da će ga sretan napustiti.

Stvaranje u paru

Kategorija

 

„I od svega stvorili smo po par da biste vi razmislili!“

(Kur'an, aura Zârijât, ajet 49.)

Sve što je stvoreno, svojim postojanjem svjedoči Božiju moć i milost. Ništa, o čemu je moguće govoriti i što je moguće misliti, nije nastalo od sebe, niti radi sebe, niti je uzvišeni Allah bio obavezan, dužan, bilo šta stvoriti.

O dijelovima i punini

Kategorija

 

 „Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovom putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.“

(Kur'an, sura en-Nisā', ajet 95.)

Zikr i odgoj

Kategorija

 

Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali, oči nisu slijepe, već su slijepa srca u grudima.

(Kur'an, sura Hadž, ajet 46.)

Božijom odredbom čovjek je stvoren od dvije različite ali međusobno nadopunjujuće sklonosti: jednom prema ovome svijetu odnosno prema prolaznosti i tami, i drugom prema višemu svijetu, svijetu čiste duhovnosti, i Božijoj blizni.

Poruka slijepim srcima

Autor

Kategorija

Napomena
More riječi treba progutati, stepu patnje prepješačiti da srce: „Allah“, prozbori.

Hikaja o slijepcu i šejhu Nuriju, smilovao mu se Allah

Slijepac neki putem naišao Allah, Allah sve ponavljao

Kad Nuri ču da Allaha zaziva pohita mu, strpljenje izda ga

Reče: „Šta o Njemu znaš ti ako znaš zašto živ si?“

Kad ovo reče onesvjesti se k'o da duša od tijela odvoji se

Kad sebi dođe u stepu krenuo livadu trske usput ugledao

U trstik sumanuto utrčao svo tijelo trskom izranjavio

Krv iz rana tako liptala je da duša iz tijela prhnula je

Ugledaše mrtvo tijelo njegovo u lokvi krvi na zemlji ležalo

Ajeti koji liječe (âjâti šifâ)

Kategorija

Za suru eš-Šuarâ' (Pjesnici), može se reći da ima uvod od devet ajeta. Na neki način, ti ajeti mogu nas uvesti u svako zasebno kazivanje koje se nalazi u ovoj časnoj suri, pa tako i u âjâti šifâ.

„Tā-sīn-mīm. Ovo su ajeti Knjige jasne!“

(Među tim su i ajeti šifâa, o kojima ćemo govoriti.)

„Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?“

Deset lijekova za tugu

Kategorija

U jednome ajeti kerimu uzvišeni Allah kaže:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى.

„Zar on nije obaviješten o onom što se nalazi u listovima Musaovima, i Ibrahimovim: – koji je obaveze potpuno ispunjavao – da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi.“ (53:36.-39.)

Hadis-i šerif o slaganju odjeće

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 Taberani bilježi hadis-i šerif kojega prenosi hazreti Džabir ibn Abdullah, u kojemu je hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam, rekao: 

إِطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ. وَ إِنْ وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ.

Slâžite svoju odjeću, tako će im se povratiti njihove duše. Ako šejtan nađe složenu odjeću, neće je obući, a nađe li je raširenu, obući će je.

Pokajanje

Kategorija

 Mršava tijela, tugaljiva on je srca,

vidiš ga il' na vrhu il' u dolini kako grca.

Okajava grijehe koji obraz okaljahu,

čija se težina pokaza u dubokome uzdahu.

Ukol'ko strah mu se rasplamsa i dušu ukrasi,

njegova dova tad će da glasi: „Moj Osloncu Ti me spasi!

Ti Koji dobro znaš ono što činjah godinā dugih,

Koji mnogo praštaš posrtaje robova Svojih!“

(Hazreti Gazālī, Ihjā’, Kitābul-murākabe)

 Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!“ - a Allah prašta i samilostan je.

Noći istinskih ašika i pobožnjaka

Kategorija

 Jedan od prijatelja hazreti Alijinih pripovijeda: „Klanjah jedanput sabahski namaz za Alijom, r.a. Kad je predao selam, izmače se u desnu stranu. Na njemu se mogla vidjeti potištenost. Tako je ostao sve dok nije izašlo sunce. Tad okrenu svoju ruku i reče: 'Tako mi Allaha, gledao sam ashabe Muhammedove, s.a.v.s., a danas ne vidim ništa što bi im sličilo. Osvitali bi nesređeni, prašnjavi i gladni. Za dragog Allaha oni bi zanoći na sedždi i kijamu, učeći Knjigu Božiju i premećući se sad na noge sad na svoja čela (u ibadetu).