Govor duše

Čovjekovo vrijeme

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 U jednoj predaji navedeno je da se robu razastre svakoga dana i noći dvadeset i četiri razvrstane riznice.

Od njih se otvori jedna riznica pa ju rob vidi ispunjenu svjetlošću dobrih djela koja je učinio toga sahata. Obuzme ga radost, veselje i raspoloženje uslijed gledanja tih svjetlosti koje su sredstvo njegovoga dolaska do Vladara, Svesavlađujućeg. Ako bi dio te radosti dao stanovnicima Vatre, zapanjila bi ih i pored bola uslijed gorenja vatrom.

Muminska skromnost

Kategorija

Napomena
Autor: Ebu Hamid Muhammed Gazali; Priredio Samir B.

 Neko od Mekkanskih komšija ispričao je:

“Imao sam nekoliko dirhema, i željah ih podijeliti na Allahovom putu (fī sebīlillāh). Čuh tada jednoga siromahakoji taman završi tavvaf, kako govori pritajenim glasom:

‘Gladan sam, kao što vidiš, i golcat, kao što vidiš. Pa šta misliš o tome što vidiš? O Ti, koji vidiš, a Kojeg niko ne vidi!’

Pogledah u njega i vidjeh da ima samo dvije izderane halje, nije ih mogao ni svezati jednu za drugu. Rekoh u sebi:

‘Za svoje dirheme ne vidim bolje mjesto za dati nego njemu.’

Vrijednost Fatihe

Kategorija

Napomena
Iz knjige "Esrarud-du'a"

 Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,

Svemilosnom, Samilosnom,

Vladaru Dana Sudnjega.

Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo.

Uputi nas na Pravi put,

na put onih kojima si dao svoje blagodati,

a ne onih na koje se srdžba izlila niti onih koji su zalutali.

(Kur’an, sura Fātiha)

***

Kada opskrbu kaniš steći, bila slaba ili jaka,

i cilj svoj postići, od roba i slobodnjaka,

i brzo zadobiti ono čemu se nadaš,

i sačuvan biti od izdajstva i pada,

prouči Fatihu za ono čime žeđaš,

O međusobnom darivanju

Kategorija

Napomena
Autor: Dželaluddin Rumi

 I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, - On je zaista silan i mudar.

(Kur’an, sura el-Enfāl, ajet 63.)

***

Iz daleka je došao jedan drug Jusuf-pejgamberu,

i bio njegov gost.

Oni su se poznavali još od djetinstva,

njihovo se prijateljstvo zasnovalo još na jastuku (kad su bili mali).

...

Jusuf pita svog prijatelja:

„Kakav si mi dar donio, o prijatelju?“

Doći prijatelju u posjetu bez dara

Odnos prema imetku

Kategorija

Napomena
Autor: Ebu Hamid Muhammed Gazali; Priredio S.B.

 

Odnos prema imetku

 i to siromasima koji, zauzeti na Allahovu putu, nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji u to nije upućen misli da su, zbog skromnosti (et-te‘affuf), imućni; poznat ćeš ih po izgledu njegovom, oni proseći ne dodijavaju ljudima. – A ono što od imetka drugima date – Allah, sigurno, za to zna.

(Kur’an, sura Bekara, ajet 273.)

* * *

Čovjek ne smije gomilati imetak, već uzimati samo onoliko koliko mu treba a ostatak izdvajati. Prikupljanje imetka ima tri stupnja.

Vrste džihada

Kategorija

Napomena
Autor: Mustafa Özdamar

 Tako Mi Sunca i svjetla njegova,

i Mjeseca kada ga prati, 
i dana kada ga vidljivim učini,
i noći kada ga zakloni,
i neba i Onoga koji ga sazda,
i zemlje i Onoga koji je ravnom učini,
i duše i Onoga koji je stvori
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,
uspjeće samo onaj ko je očisti,
a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!

(Kur’an, sura Es-šems, ajeti 1.-10.)

* * *

Istinsko bogatstvo duše

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!

 Kad su jedne večeri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,

 on reče: “Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!” – i oni se izgubiše iz vida.

“Vratite mi ih!” – i on ih poče dodirivati po nogama i vratovima.

(Kur’an, sura Sād, ajeti 30.-33.)

 * * *

Golubica i soko

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju

 

na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. «Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!»

 

(Kur'an, sura et-Tevba, ajeti 34., 35.)