O pobožnjaku Zervandu

Kategorija

Napomena
Priredio Kenan Čemo

 A ahiret (Posljednje, Posljednji svijet) za tebe je bolji od ūlā (Prvoga, Prvoga svijeta)

(Kur’an, sura ed-Duhā, ajet 4.)

***

Jedan zāhid (asketa), imenom Zervand, odlučio je otići u planine Alborz da razmišlja ponijevši sa sobom samo jedan komad odjeće omotan oko tijela. Uskoro shvati da mu treba još jedan dio odjeće kako bi imao šta nositi dok opere onaj prvi, pa siđe u selo i reče da mu se donese još jedan komad odjeće. Znali su da je ovaj čovjek pobožan pa seljani učiniše kako je tražio. S dva komada odjeće Zervand ponovno krenu u planinu, po drugi put.

Nije prošlo dugo, otkri da sve vrijeme dok razmišlja jedan miš nastoji odnijeti mu onaj drugi komad odjeće. Nije želio ubiti miša ali budući da ga je ovaj ometao u razmišljanju odluči sići u selo u zamoliti seljane da mu daju jednu mačku.

Kada je dobio mačku Zervand shvati da ona ne može živjeti poput njega, jedući voće, a ne bijaše toliko miševa a ni mlijeka da se utoli njena glad. Seljani su znali da mlijeko nije za njega, jer ga ništa nije interesiralo, pa mu dadoše i nešto mlijeka.

Uskoro je mlijeko popijeno i Zervand se zabrinu jer sve vrijeme hodaše gore-dolje tražeći mlijeko. Kako bi trajno riješio taj problem uzme kravu kako bi mu davala mlijeko za mačku.

Jednom se uhvati kako razmišlja - puno vremena potroši muzeći kravu radi mlijeka za mačku, bolje je dati nekome od sirmoaha da muze kravu za njega.

Seljlani dovedoše jednoga siromaška, napola mrtvog od gladi, na planinu. Nakon nekoliko sedmicā boravka na planini, na čistome zraku i pijući svježe mlijeko, siromah se oporavi. Tada reče Zervandu: "Možda je tebi ovako dobro, ali ja trebam ženu." Zervand pomisli u sebi: "U pravu je, ne mogu ga lišiti blagodati žene."

I tako, malo po malo, kompletno selo ubrzo se preseli na planinu kod Zervanda. Tako želje osobe koja bi trebala da nema željā onemogućiše je u razmišljanju. A seljanima bī dobro.

Usmena narodna predaja

***

Allahov Poslanik, a.s., kazao je:

Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an pa druge podučava njemu.

(hadis bilježi el-Bejhekī, prenoseći ga od Sa’da)