O međusobnom darivanju

Kategorija

Napomena
Autor: Dželaluddin Rumi

 I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, - On je zaista silan i mudar.

(Kur’an, sura el-Enfāl, ajet 63.)

***

Iz daleka je došao jedan drug Jusuf-pejgamberu,

i bio njegov gost.

Oni su se poznavali još od djetinstva,

njihovo se prijateljstvo zasnovalo još na jastuku (kad su bili mali).

...

Jusuf pita svog prijatelja:

„Kakav si mi dar donio, o prijatelju?“

Doći prijatelju u posjetu bez dara

isto kao otići u mlin bez žita.

Kad bude proživljenje, Bog će reći ljudima:

Kakav ste dar pripremili za ovaj susret?

Došli ste pojedinačno i bez ičega,

isto onako kao kad ste se rodili.

...

„Šta si ti meni donio na dar, prijatelju?“, upita Jusuf.

Ovaj se zastidje i poče jadikovati.

„Ja sam dugo tražio poklon koji ću ti donijeti,

šta god mi je zapelo za oko, nije bilo za tebe.

Kako ću ja jedno zrno dragulja donijeti u rudnik,

ili, kako ću jednu kapljicu vode donijeti u more?!

Mislio sam ti kupiti jedan kermanski suvenir,

ali, sve je maleno i sitno, jedino da ti dam svoju dušu i tijelo.

Nema sjemena na zemlji kojeg nema u tvom hambaru,

jedino tvojoj dobroti i ljepoti nema ravne.

Vidio sam, jedino odgovara da ti donesem ogledalo,

da na njemu možeš vidjeti ljepotu svoga lica.

Da vidiš sjaj (nur) svoga lica,

o ti, koji si kao nebeska svjetiljka.

Donio sam ti ogledalo, o ti veseli, da me se sjetiš,

kad vidiš na njemu svoje lijepo lice.“

...

(Mevlana Dželaludin Rumi, Mesnevija, preveo šejh Fejzulah Hadžibajrić)  

***

Kazao je hazreti Poslanik, a.s.:

Međusobno se darivajte, međusobno će te se voljeti!

(Hadis se bilježi od Ebu Hurejre, r.a.)