Uvejs el-Kareni

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“Ma šta da ti činio i ma šta iz Kur’ana učio,

kakav god posao da vi učinite, Mi nad vama svjedoci smo,

dok god se vi time bavite!

Od tvog Gospodara nije skriveno ništa

ni na Zemlji ni na nebu

ni koliko trun što je.

I nema ništa ni manje od toga ni veće od toga,

a da nije u Jasnoj Knjizi.

Nema straha za Allahove prijatelje,

oni ni za čim tugovati neće.

 

A oni koji vjeruju i koji se Allaha boje,

 

takvima radost pripada i na Ovome i na Onome Svijetu,

i nema toga ko će Allahove Riječi izmijeniti.

Njima će to uspjeh veliki biti.”

 

(Kur’an, sura Jûnus, ajeti 61.-64.)

 

* * *

Ebû Hurejra, radijallahuanhu, prenosi: Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je:

“Od Svojih stvorenja uzvišeni Allah najviše voli ona čista, nepoznata i nevina; one čije glave nisu počešljane, čija su lica prašnjava i stomaci prazni; one kojima nije dozvoljeno ući u prostorije vladarâ i kraljeva; one kojima se odbija ako zaprose kakvu bogatu djevojku.

Ako su odsutni niko za njih neće pitati, a kada se pojave nikome neće biti pravo što ih vidi; kada se ovi ljudi razbole niko ih ne posjećuje, a kada umru niko im na dženazu (sprovod) ne dolazi.”

Tada je Poslanik, alejhisselam, upitan:

“Kako možemo upoznati nekoga od njih, Allahov Poslaniče?”

On, alejhisselam, odgovori:

“Takva je osoba Uvejs el-Karenî.”

Ashabi (prijatelji Muhammeda, alejhisselam) upitaše:

“Ko je Uvejs el-Karenî?”

Muhammed, alejhisselam, odgovori:

“Osoba širokih bjeonjača, širokih prsâ, ravnomjerno građenoga tijela.

Brada mu je uvijek blizu grudî, oči usmjerne na mjesto činjenja sedžde, desnu ruku drži na lijevoj, uči Kur’an i stenje.

Odjeća mu je prljava, za njega niko ne mari. Nepoznat je na Zemlji ali na nebesima dobro poznat. Zakune li se Allahom, Allah će mu sigurno ispuniti zakletvu. Pod lijevim ramenom ima bijelu sjajnu tačku.

Na Sudnjemu danu reći će se Allahovim robovima:

‘Uđite u Džennet (Raj)’,

a Uvejsu će se reći:

‘Stani tu da se napravi prekid.’

Allah će mu tada dozvoliti da se zauzme za veliki broj ljudi, onoliko koliko ima plemenâ Rebi‘a i Muddar.

Omere i Alija, ako ga sretnete zamolite ga da zatraži od Allaha oprost za vas; Allah će vam tada sigurno oprostiti.”