Da znate!

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

A ko drage volje dá više, za njega je bolje.

A da postite bolje vam je, da znate!

 

(Kur'an, sura Krava, ajet 184.)

 

 

I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi.

Ono što je u Allaha za vas je bolje, da znate.

 

(Kur'an, sura Pčele, ajet 95.)

 

 

U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte,

i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite,

to vam je bolje, da znate.

 

(Kur'an, sura Red, ajet 11.)

 

 

On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenoga časa ostaviti,

a kad Allahov određen čas dođe,

zaista se neće odgoditi, da znate.

 

(Kur'an, sura Nûh, ajet 4.)

 

 

Da znate, šta ćete sigurno vidjeti nakon vaše smrti, nikada više ne biste okusili ni komad hljeba, osim kada vas velika glad na to prinudi. Nikada više ne biste popili niti jednu kap viška vode samo radi ugođaja, izuzev golema žeđ na to da vas nagna.

Bit ćete vani, u beskraju, zbunjeni, iščekujući neočekivano, i nikada više nećete tražiti utjehu u skloništu niti tragati za sjenom.

Lutat ćete besciljno i penjati se na vrh svake planine na koju naiđete. Pogledat ćete u nebesa preklinjući vašega Gospodara za milost.

Udarat ćete se po grudima bez prestanka, želeći da ste samo mala biljka – zásad zaštićen dok raste, a onda ubrat kako bi ga pojela gladna osoba koja pored njega prođe.

Ebû Derdâ'

 

* * *

 

Rekao je Muhammed, alejhisselam:

 

“Milostivoj osobi smilovat će se Milostivi, Slavljeni, Uzvišeni. Smilujte se onom ko je na Zemlji, smilovat će vam se Onaj Koji je na nebu.”

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježe Hâkim, Tirmizî i Ebû Dâvûd)