Obredoslovlje - Ibadat

Nekoliko riječi o tavafu i Arefatu

 Uvod

Napisan je veliki broj stranica o hadžu, kako na našem tako i na jezicima drugih naroda, naročito na arapskom, perzijskom, turskom, engleskom, albanskom, njemačkom i francuskom. Stoga, reći nešto o hadžu predstavlja, s jedne strane, uvijek izazov, jer čovjek dobije priliku ponovno oslušnuti vlastiti doživljaj te duhovne institucije, a, s druge strane, predstavlja i težinu, jer, šta je to što čovjek može reći a da se ne ponavlja?!

Vodič za hadž i umru VI

Autor

IZBOR DOVA NA ARAPSKOM

Dove koje ovdje navodimo nisu obavezne da se uče. To su dove za razne prilike na hadžu. Takvih dova je mnogo. Mi smo odabrali samo neke, za one najznačajnije prilike tokom boravka u Mekki i Medini. Sve su preuzete sa web stranice http://www.balagh.com, osim dove posjete Alejhisselamovu Ehli-bejtu, koja je preuzeta iz knjige Esrārud-du’ā’, a može se naći i na web stranici http://www.nourallah.com.

Namaz i post Dana Arefata

1. Ajeti iz sure Zora

Tako Mi zore, tako Mi početka javljanja svjetlosti Duha unutar tjelesnoga oblika prilikom njihovoga prvoga povezivanja.

Kada padne noć sve se smiruje. Životinje ovisne o svjetlu dana odlaze na počinak, smjenjuju ih noćne, one koje love po noći. Njihov hod/let/puzanje tiho je što im omogućava prikradanje spavaču. I većina ljudi završava svoje radne obaveze i sprema se za spavanje.

Mesh po čarapama

Autor

 

Mesh po čarapama

Sve šerijatsko-pravne škole slažu se da je prilikom uzimanja abdesta (ar. wudū’ ) umjesto pranja nogu do iza članaka dozvoljeno samo potrati mokrom (mesh) rukom preko mestvi (vrsta kožnih navlaka koje se oblače na nogu) i to pod uvjetima:

1. da su se mestve obukle dok smo bili pod abdestom

2. da mestve sežu do iza članaka

Hasan Basrī pripovijeda kako je od 70 ashaba čuo da je Poslanik, s.a.v.s., činio mesh po mestvama (ar.huffeyn).