Vodič za hadž i umru V

Autor

KLIMATSKE PRILIKE U MEDINI

 

Geografski položaj: 24 55 N, 39 70 E,

Nadmorska visina: 631 metar iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu:

 

KLIMATSKE PRILIKE U MEKKI

 

Geografski položaj: 21 48 N, 39 83 E,

Nadmorska visina: 310 metara iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu: