Fetve Vijeća za fetve u Bosni i Hercegovini

Konstituirano Vijeće za fetve (Fetve-i medžlis) u Bosni i Hercegovini

Napomena
Preporod, br. 8/802, 15. april 2005., str. 10.,11.

 

1. Konstituirano Vijeće za fetve (Fetve-i medžlis) u Bosni i Hercegovini

FETVA JE, PREMA DEFINICIJI U ISLAMSKOJ PRAVNOJ NAUCI-FIKHU, OBAVIJEST O ŠERIJATSKOJ NORMI (HUKM), DATA NA OSNOVU ŠERIJATSKIH DOKAZA, IZREČENA NAKON POSTAVLJENOG PITANJA.

Fetve Vijeća za fetve BiH (5)

Napomena
Preporod, br. 13/807, 1. juli 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Muradif Rekić iz Banja Luke po stavio je sljedeća pitanja: 1. Da li mi je dozvoljeno klanja ti noćni namaz ako se probudim u neko doba noći, a već sam ranije klanjao vitr-namaz? 2. Da li je dozvoljeno poslije za vršetka namaza (proučena nama ska dova i Fatiha) ostati sjediti i učiti neke dove (za hajr, nafaku, sreću i sl.) na bosanskom jeziku, a ako nije dozvoljeno da li se može učiti istigfar i da li su ta učenja no votarija? 3.

Fetve Vijeća za fetve BiH (4)

Napomena
Preporod, 12/806, 15. juni 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Enver Husnić, imam MIZ Mostar, u svom pitanju kaže: Imam sam u džamiji Tabačici na području Medžlisa IZ Mostar. Nedavno se nisam složio sa jednom odlukom predsjednika Medžlisa. Naime, dozvolio je da se u sklopu već spomenute džamije otvori suvenirnica. Taj dio džamije koji je predviđen za suvenirnicu nalazi se odmah iza mahfila, ali je definitivno dio džamije predviđen za ženski dio džemata.