Fetve Vijeća za fetve BiH (6)

Napomena
Preporod, br. 14-15/808-809, 15. juli 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Emir iz dijaspore pita: Uvaženi profesore,

Mnogi naši džemati u dijaspori obavljaju tevhide sa učenjem hatmi i Ja-sina povodom obilježavanja desetogodišnjice genocida nad muslimanima Srebrenice. Interesira me da li ovakav način obilježavanja zločina u Srebrenici ima ikakve osnove u vjeri i postoji li neki drugi način da se sve to obilježi?

Odgovor: Učenje Kur’ana (hatma, Ja-sin) i zikr bilo kojim povodom, koji sam po sebi nije zabranjen, smatram dozvoljenim. Postoji opća naredba i preporuka da se uči Kur’an i zikr čini Uzvišenome Allahu, pa ne smeta da se to čini i u navedenom povodu. Ne vidim ništa loše u tome da se vjernici okupe, uče Kur’an, čine zikr i čuju vazu-nasihat. Naprotiv, sve su to u islamu preporučena djela i radnje. Tako su uobičajili bosanski muslimani. Neki obilježavaju srebrenič ku i slične tragedije na neke druge načine: organiziranjem naučnih skupova, marševa, putem izložbi umjetničkih djela kao što su slike, fotografije, književna djela i sl. Sve su to korisni načini podsjećanja na genocid, zločin, smrt, pod uvjetom da ne sadrže nešto što je Šerijatom zabranjeno. Stoga nema smetnje da se prihvati i u pitanju naznačeni način obilježavanja stradanja muslimana u Srebrenici. Onaj ko smatra da takav način obilježavanja genocida nije dozvoljen, slobodan je ne sudjelovati u njemu i opredijeliti se za način koji drži primjerenim.

Pitanje: Šaban Srebrenica (ili iz Srebrenice) postavio je nekoliko pitanja u vezi zekata: 1. Na koji način i koliko da podijelim zekata na med? Ove godine, ako Allah da, očekujem prinos od oko 800 kg. Koliko treba na to dati zekata i da li ga mogu dati u medu (naturi)? Da li ga mogu dati u neku od medresa ili neku drugu ustanovu za prikupljanje zekata? Prošle godine sam dao oko 50 kg meda u protuvrijednosti u novcu, tj. odradio sam na lokalnom mektebu neke radove na mihrabu u vrijednosti toga iznosa. Da li mogu na taj način izvršiti obavezu davanja zekata, tj. da uradim i druge radove na obnovi i popravci, ili možda da kupim koji tepih i sl.? 2. Da li se može podijeliti zekat bolesnicima i slabostojećim osobama koje ne obavljaju redovno namaz? 3. Ako čovjek u trenutku prispijeća zekata ima nekog duga, npr. kredit u banci na godinu dana, kako u tom slučaju postupiti?

Odgovor: 1. Za svaku pohvalu je nastojanje Šabana da izvrši svoju obavezu davanja zekata. Međutim, u načinu realizacije je pogriješio, što ćemo pojasniti u odgovorima na postavljena pitanja.

Zekat na med iznosi desetinu prihoda. Dakle, na 800 kg daje se 80 kg. Može se dati u naturi, a može i u protuvrijednosti u novcu prema tržišnoj vrijednosti meda u momentu izvršenja obaveze. Ta obaveza se ne može izvršiti putem vršenja radova na mektebu ili džamiji i sličnim hajratima (kupovanje tepiha), jer se radi o posve odvojenim ustanovama i poslovima koje ne treba miješati i jedne drugim uvjetovati. Zekat se kod nas daje, prema ranijem idžtihadu i fetvi Rijaseta Islamske zajednice, odnosno Vrhovnog islamskog starješinstva, u fond “Bejtu-l-mal” iz kojega se finansiraju odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice i djelatnosti islamskog da‘veta. Ova fetva je i dalje na snazi.

Medrese kao i druge ustanove IZ ne bi trebale direktno preuzimati zekat i koristiti ga za svoje potrebe, budući da time narušavaju jedinstvo organizacije prikupljanja zekata koju vodi Rijaset Islamske zajednice. 2. Osobe koje izostavljau namaz, makar i ponekad, čine veliki grijeh za koji se u Poslanikovoj, a. s., tradiciji navodi da predstavlja ostavljanje vjere (“Namaz je stub vjere, pa ko ga ostavlja, ostavlja vjeru”). Ako takva osoba uopće ne haje za vjeru, nije dozvoljeno dati joj zekat. Zekat se u principu može dati griješniku, ako je siromašan, u nadi da će ga to pomoći da se okani griješenja. Rekli smo u odgovoru na prethodno pitanje da se kod nas sredstva zekata daju u “Bejtu-l-mal” iz kojega se distribuiraju prema prioritetima koje određuje Rijaset Islamske zajednice. 3. Ako je obaveza vraćanja duga prispjela, izuzet će se cjelokupan iznos duga iz imovinske mase na koju se daje zekat. Ako dug ima stabilne rokove vraćanja, iz obaveze zekata će se izuzeti samo ona rata koja se mora isplatiti u toku tekuće zekatske godine (havl).

Napomena: Na ostala pristigla pitanja odgovorit ćemo u nekom od narednih brojeva Preporoda, ili izravno na adresu pošiljaoca.