Mjesec redžeb

Zanimljiva predaja o boravku Muhammeda, alejhisselam, na Aršu u noći Mir'adža

Kategorija

Napomena
Ovo je predaja koja se prema nekim izvorima veže za Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, a ovom prilikom je priređena iz zbirke hadisa ''Tako je govorio Muhammed Resulullah'' koju je priredio Ahmed Mehmedović (izdana u Tuzli, 1991.)

 Muhammed (a.s.) je rekao:

»Kada sam stupio u Arš, htio sam izuti svoju obuću. Tada sam čuo glas od Alla ha: