Lejlei-regaib

Kategorija

Napomena
Riječ je o jednome poglavlju iz knjige Ferida Fejzića

 Broj mjeseci u Allaha je dvanaest,

prema Knjizi Allahovoj,

sve od Dana kada je nebesa i Zemlju On stvorio,

a četiri mjeseca su sveta;

to je vjera istinska, i u mjesecima tim vi ne zgriješite...

(Kur'an, sura Pokajanje, ajet 36.)

         Redžeb je odabrani mjesec. On je jedan od mjeseci u kojima je zabranjen sukob i krvoproliće i koji je u Kur'anu spomenut.

          Pored njega tu su još: muharem, zil-kade i zil-hidže.

          Dobra djela u ovim mjesecima se nagrađuju višestruko, a hrđava se višestruko kažnjavaju.

          Iz toga je potrebno da u mjesecu redžebu poboljšamo naša djela i riječi.

          Mušrici (mnogobošci) su u ovim mjesecima obustavljali ratove a zašto im onda i mi ne bismo posvetili malo pažnje, nama će to biti od koristi, ako Bog da.

          Treba nastojati da nam barem u ovom mjesecu djela budu svijetla a jezik tih, jer bolje je čovjeka iz puške gađati (jer ona nekad promaši) nego jezikom (jer on nikad ne promašuje), kazao je neko.

          Mjesec redžeb je uzvišeni mjesec još po nečemu.

          U njemu je Lejlei-regaib i još jedna mubarek noć.

          Ta noć pada prvog četvrtka u mjesecu redžebu.

          Ona se naziva Noć začeća, kada je hazreti Amina zanijela Muhammeda, a.s.

          Poznato je da je veoma lijepo ovaj mjesec obilježavati postom, nafilama, namazom, razmišljenjem o Allahovu stvaranju itd.

          Išao h. Sevban sa h. Pejgamberom pored harema (mezara, greblja) gdje on zastade kratko i zaplaka a onda reče h. Sevbanu da su u tom haremu mrtvi u kaburskom azabu (iskušenju, patnji u grobu), pa da se on zamolio Bogu da im olakša a onda je rekao:

“Ej, Sevbane, da us oni (pored propisanih propisa) i jedan dan redžeba postili, jednu noć u ibadetu proveli, ne bi imali azaba u kaburu (grobu).”

          U drugoj predaji od Poslanika, prenosi Seid Hudri i kaže da je rekao Poslanik:

“Mjesec redžeb je Allahov mjesec pa ko bude postio u njemu jedan dan – vjerujući da će za to imati nagradu kod Allaha – zaslužio je Njegovo zadovoljstvo. A koliku će nagradu imati onaj ko bude postio dva dana redžeba ne mogu opisati stanovnici Zemlje i neba. Ko bude postio tri dana ovog mjeseca Allah će dati na Sudnjem danu prostor između tog muslimana i Džehennema (Pakla) koliko 70 godina hoda. Ko bude postio četiri dana bit će sačuvan od svakojakaih nesreća, raznih bolesti...”

          O značaju posta u redžebu govori nam i ova hikaja (pripovijest, islamijjat):

- U Kudusi-šerifu živjela jedan bogatija ali pobožna muslimanka koja je uobičajila postiti cijeli redžeb učeći svaki dan 11 puta ili 12 000 puta suru Iskrenost (Ihlas, Kul huvallahu ehad) i oblačeći uz ovaj mjesec skromne haljine. Svome sinu je oporučila da je u skromnim ćefinima (bijeli prekrivač u kojem se zakopavaju muslimani) i ukopa ako bi umrla u redžebu. Tako je i bilo, samo joj je sin, ipak obukao skupocjene ćefine. Naredne noći sin ju je usnio da mu govori kako nije zadovoljna što je prekršio obećanje. Sutradan je otišao da otkopa kabur da je preobuče ali je kabur bio prazan, a on je u čudu začuo glas:

“Onome ko bude (pored propisane pokornosti posebno) pokoran Allahu, dž.š., u mjesecu redžebu nije mjesto u kaburu već u Džennetu.”