Miradžijja

Kategorija

Napomena
Autor: Mustafa Fevzi ibn Numan; Preveo, priredio i pojasnio Fejzulah Hadžibajrić

 

1. Predgovor priređivača i prevodioca hadži šejh Fejzulah efendije Hadžibajrića

Miradžijja znači pjesma o Muhammed Pejgamberovom, Alejhisselam, putovanju na nebo i viši svijet u noći zvanoj “Lejletul-Miradž” 27. večer redžeba blizu godinu i pol dana prije Hidžreta. Ta večer smatra se blagoslovnom – mubarek večer. Ona se proslavlja širom muslimanskog svijeta, a za jugoslovenske muslimane slovi i kao “Dan Vakifa” jer je u njemu čast Gazi Husrevbeg potpisao svoju znamenitu Vakufnamu koja je postala kičma Šeher Sarajeva.

           Sinovi našeg naroda Alauddin Ali Sabit iz Užica i Mehmed Rešid iz Sarajeva ostavili su namsvoje miradžije na turskom jeziku, sa fantastično lijepim opisima neba i nebeskih tijela. Naši poznati profesori i priznati učenjaci Hadži Mehmed ef. Handžić i Dr. Šaćir Sikirić preveli su i objavili te Miradžijje. Sabitovu Handžić 1940. godine, s Rešidovu Sikirić 1958. godine. Dio zasluge za ove prijevode pripada i Hadži Mujagi Merhemiću, kao to i oni navode.

            Ova pak Miradžija je skraćeni Miradž iz tesavvufske poeme “Risalei Miratuš-Šuun fi Mes’eleti Vahdetil-Vudžud” (Ogledalo pojava stvari u pitanju Božjeg jedinstva) od turskog učenjaka Mustafa Fevzije Ibni Numana, štampane u Carigradu 1902. godine. Tekst sam skratio, zbog izvjesnih okolnosti, ali sam vodio računa i pazio da logička cjelina ostane sačuvana. Ovog sadržaja iz MIradža manje su se doticali Sabit i Rešid, pa može služiti kao kompletiranje obrade Miradža na srpskohrvatskom jeziku. I prijevod je u jedanaestercu kao i original, pa se može učiti na vjerskim skupovima.

            Ova Miradžijja nek bude uspomena na moje roditelje, oca Smaila, aščijskog majstora (1925.) i majku Šemsu (1965.) čiji je otac Avdaga Užičanin (1911.) bio izbjegličko siroče Avdo Biserović iz Užica, gdje se je rodila Sabitova Miradžijja.

2. I dio

Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Muhaddisi 1) o Miradžu kazuju

i ovako od ravija 2) pričaju

Prije Hidžre na godinu i više

Pejgamberov sretni Miradž bijaše.

Po jaciji jedne noći Muhammed

u Božiju Ćabu upro je pogled

Tog vremena dušmani ga vrijeđaju

i pakosti svakojake činjahu

Tužna srca i žalostan bijaše

u samoći pokraj Ćabe sjeđaše

Srcem dušom o Allahu mislio

svoje misli Allahu izložio

Nije bio zabavljen dunjalukom

ni žudio za svojim rahatlukom

Proklinjao nije ni din-dušmane

što su oni napadali mumine

U srcu mu samo Allah bijaše

o Svemoćnom samo on razmišljaše

On ovako zanesen o Allahu

kad stiže Džebrail Resulullahu

Nazva selam Džebrail Muhammedu

pa mu onda reče ovu besjedu

Selam tebi donio sam od Boga

i na Miradž poziv noćas kod Njega

Sedam nebesa i džennet proćićeš

Arš i Sidru, Levh i Kalem vidjet ćeš

Mnoge tajne tebi će se otkriti

ti ćeš noćas sa Allahom zboriti

Haljine, tadž 3), pas, ogrtač, evo ti

i džennetski brzi burak 4) evo ti

Za tren oka do u Kudus stigoše

u putu ih meleki pozdravljaše

U Kudusu srećan doček bijaše

pejgamberske duše ih dočekaše

Meleki u safovima stajahu

i Resulu počast iskazivahu

Muhammed s buraka čim je sjahao

u visine burak je odprhao.

Sellimu sallu ala Nuril-Mubin

Azzimu Alen ve Sahben edžmein

1) Učenjaci hadisa

2) prenosioci hadisa

3) Kruna, počasna kapa

4) Krilati rajski konj

3. II dio

Sad meleki Muhammeda primiše

U Mesdžidi-Aksa 5) ga uvedoše

Muhammeda u Mihrab dovedoše

Pejgamberske duše se poredaše

Jedan melek tad prouči ikamet

Muhammedu svi priznaše imamet

Dva rekata namaza su klanjali

sa namazom dragog Boga slavili

Pejgamberi kad su namaz svršili

s Muhammedom svi su se veselili

Jedan melek dvije čaše donese

Muhammedu da popije podnese

Čašu mlijeka Pejgamber je popio

drugu čašu sa šerbetom odbio

Završi se pejgamberski sastanak

i u Aksa-mesdžidu bi rastanak

Džebrail ga iz Mesdžida izvede

i do jednih basamaka dovede

Miradž-ljestve od Nur-svjetla bile su

u nebeske visine dosegle su

Nur-Muhammed na Nur-svjetlo stao je

od tog svjetla čitav svemir sjao je

Nuri ljestve mumini će vidjeti

kad Azrail po dušu im doleti

Stoga braćo vi Allaha vjerujte

pa se onda Azraila ne bojte

Za tren oka prvom nebu prispješe

nebeska im se vrata otvoriše

Adem Pejgambera tu zatekoše

Adem i Muhammed tu se sastaše

Adem reče: Dobri sine, mehaba

O Mustafa 6), o Mudžteba 6), merhaba

Meleki su njeg odatle podigli

i u drugo nebo su ga uzdigli

Jahja Pejgamber ga tude dočeka

i sa njime vrlo mnogo meleka

Isa Pejgambera oni nađoše

dva se brata jedan s drugim sastaše

Muhammed i Isa tu se zdraviše

te se Sunce i Mjesec zagrliše

Kad se Isa s Muhammedom oprosti

naš Pejgamber trećem nebu uzleti

Jusuf Pejgamber ga tude dočeka

i uz njega vrlo mnogo meleka

Na četvrto nebo kad su stigli

Idris Pejgambera tu su zatekli

Petom nebu kada oni stigoše

Harun Pejgambera tude oni vidješe

Kad na šesto nebo se uzdigoše

s Musa Pejgamberom tu se sastaše

Kada Musa ugleda Muhammeda

veselju ne bješe kraja nikada

Dobro doš’o, dragi brate, merhaba

sretan Miradž nek je tebi, merhaba

Tvoj je Miradž i naša čast Mustafa

Ti si sviju svjetova car, Mustafa

Vremenom si ti posljednji Pejgamber

Miradžom si ti najveći pejgamber

Kad se vratiš s Miradža, molim te

ovdje meni ti opet svrati, brate

Muhammed se od Musata rastavi

i u sedmo nebo svoj put nastavi

I na sedmo nebo kad se uspeše

Ibrahim Pejgambera zatekoše

Ibrahim je bio vrlo radostan

i na sina Muhammeda ponosan

Dobro doš’o, sine dobri, merhaba

dugo želih da te vidim, Mudžteba

Hamdu-lillah kad te vidjeh, Mustafa

tvoj dolazak čeka Ashabi-Safa 7)

Svi meleki čekaju te skrušeno

sve stvoreno tebi je podloženo

Stanovnike neba vidje Muhammed

 i njihove poslove i ibadet

Svak je vjerno svoju dužnost vršio

i Allahu ibadete činio

Na nebesima stvorova štogod bješe

u ibadet-poslu svako bijaše

Zanesen u ašku neko za Bogom

neko zikir čini Božjim Imenom

Jedni uče: La ilahe illel-lah

drugi uče: Ja-Allah, Subhanallah

Jedni uče: Bismillahi, Bismillah

drugi opet uče: Elhamdu lillah

Neko rukju, neko sedždu činjaše

neko stojeć’ Allahu se moljaše

Neko tekbir, neko tesbih činjaše

Rabbena lekel-hamd, neko klicaše

Dugo nam je nabrajati molitve

namaz klanjat, to je kruna molitve

Svak nek se Bogu moli i klanja

jer Njemu se sve stvoreno priklanja

Kad Muhammed sve je ovo vidio

i od sedmog neba se odvojio

Sellimu sallu ala Nuril-Mubin

Azzimu Alen ve Sahben edžmein

5) Bogomolja ranijih Božijih poslanika – treći muslimanski časni harem

6) Muhammedova, a.s., počasna imena

7) Visoko (čisto) društvo

4. III dio

Sad Muhammed sedmo nebo ostavi

do Sidretul-Munteha 8) put nastavi

Bejtul-mamuru Džibril ga dovede

veliki mu doček tude prirede

Bejtul-mamur to je Ćaba meleka

tavaf čine, slave Boga-Halika

Bejtul-mamur zijaret su činili

i vanredne stvari tu su vidjeli

Viši svijet, druga vrsta meleka

drugi život i čudesa velika

Muhammed je i tu bio pogošćen

mlijekom, medom i šerbetom počašćen

Mlijeko popi, novu snagu osjeti

s Džebrailom kroz džennete proleti

Levhi-Mahfuz, knjigu Sudbu, vidje on

i Sudbine pero – Kalem – vidje on

Kad su to sve posjetili, vidjeli

do Sidretul-Munteha su stignuli

Dovde Džibril bi vodič Muhammedu

ovdje stade i reče mu besjedu

Odavde nisam ja dalje tvoj vodič

jer ni dlaku ja ne smijem Sidru prić

Iza Sidre šta se krije vidjet ćeš

što vidio niko nije, vidjet ćeš

Bezmi-Huzur 9) sretan nek ti je noćas

u Miradžu tvom ummetu bit će spas

Sa čuđenjem Pejgamber upita ga

zar ćeš ovdje ostavit me samoga

Tuđin-garib ništa ne znam ovdje ja

hajd zajedno da idemo volim ja

Džebrail mu odgovara: O Habib 10)

nemoj mislit da si ovdje ti garib

Radi tebe sve je ovo stvoreno

sve što vidiš, tebi je pokoreno

Zapovjed je da te ovdje ostavim

ne zovi me, idi dalje, ja molim

Pejgamber mu reče, o Džibrilija

ja ne želim da ti budeš asija 11)

Kad je tebi emer 12), ovdje ostanak

meni vodič neka sada bude ašk 13)

Uvijek sam ja Allaha volio

i da budem Njemu blizu želio

Kad Muhammed ove riječi iskaza

Džibril mu se u svom liku pokaza

Pejgamber se sada malo zaplaši

jer ga pravi lik Džibrila zastraši

Sve što vidje zauzeo Džebrail

desno, lijevo, gore, dolje, Džebrail

Ovakvog ga još jedanput vidio

Objavu kad mu je prvu donio

Obično je Džebrailova slika

lik jednoga lijepoga čovjeka

U tom času jedan glas je on čuo

ka da ga je Ebu Bekir zovnuo

Allahu Ekber riječi to bjehu

Pejgamberu mir i snagu davahu

Pređe Sidru i ugleda meleka

glasa ko u Ebu Bekir Siddika

Ovaj melek dočeka ga radostan

i posadi u prijesto prekrasan

Iza Sidre sve u svjetlu blistalo

Muhammedu sve “Merhaba” klicalo

Stupi Refref 14) pred njeg i selam dade

Pejgambera on od Sidre povede

Na granici svojoj Refref ostade

Muhammedu poštovanje odade

Ja ne smijem dalje ići, O Resul

tebi Miradž nek je sretan i kabul

Sellimu sallu ala Nuril-Mubin

Azzimu Alen ve Sahben edžmein

8)   Granica u višem svijetu kod koje prestaje materijalni svijet (skraćeno Sidra)

9)   Visoki prijem (audijencija)

10) Voljeni

11) Neposlušan

12) Zapovijed

13) Ljubav prema Bogu

14) Ime meleka

5. IV dio

Aršu 15) s aškom pođe Muhammed-Emin

iza Sidre prođe Fahrul-Alemin 16)

Što je čuo i vidio on tamo

našem umu shvatiti je golemo

Veličajnost, krasote, bezprimjernost

Kudret 17) Kuvvet 18), Azamet 19) i Svemoćnost

Bez šest strana, neba, Zemlje sfera je

bez glasa, bez šuma, zvuka govor je

Nur-Muhammed utopljen u Nuri-Arš

u tom času ugled’o je Hakki-Arš

Od veselja uskliknu: Et-Tehijjat

Lillahi ves-salavat vet-tajjibat

Kabe-Kavsejn 20), približi se Allahu

pokaza Se Allah Resulullahu

Muhammed je od Allaha čuo glas

haša 21), nije glas u Boga ko u nas

Esselam alejke ejjuhen-nebijj

prikuči se-Udnu minni, ja-Velijj

Tebe noćas pozvao sam Sebi Ja

tvoje ime sa Svojim upisah Ja

Cijelome ljudstvo ti si rahmet 22) Moj

ko slijedi tebe, on će biti i Moj

Štogod želiš ono ću ti polonit

nijednu ti želju neću Ja odbit

Pejgamber se dragom Bogu pokloni

i zamoli: “Moj ummet mi pokloni”

Gr’jehe rade, naredbe ne poštuju

ali opet, oni Tebe vjeruju

Još Te molim da ibadet ummeta

poput melekskog bude ibadeta

Muhammedu od Allaha dođe glas

poklanjam ti što si želio noćas

Prvi poklon je za ummet tebi dat

za grešnike možeš činit šefa-at

Drugi poklon za tvoj ummet neka je

dnevno klanjat pedest namaza je

Treći poklon od Mene je za ummet

Amener-resulu bit će im ajet 23)

Muhammed se dragom Bogu pokloni

što ummetu ta tri dara pokloni

Rahmeten lil-Alemine erselnak

fe Levlake lema halektul-Eflak

Kao milost svjetovima poslah te

da si uzrok stvaranju odabrah te

Idi, zovi ljude u Dini-islam

reče Allah Muhammedu, ves-selam

Sellimu sallu ala Nuril-Mubin

Azzimu Alen ve Sahben edžmein

15) Viši svijet

16) Ponos svjetova

17) Moć

18) Jačina, sila

19) Veličina

20) Najbliže odstojanje

21) Ne, nipošto

22) Milost

23) Model muslimana – glasom dva posljednja ajeta sure Bekare

6. V dio

Muhammed se do Refrefa vratio

i s Refrefom do Džibrila spustio

Sa Džibrilom nebu šestom spusti se

tude s Musa Pejgamberom nađe se

Reče Musa, Muhammede, brat si mi

na Miradžu šta je bilo kaži mi

O Miradžu Muhammed mu sve kaza

Musa reče: Mnogo ti je namaza

Moli Boga za smanjenje namaza

jer pedeset golema je obveza

Sedždu Bogu Pejgamber je činio

i smanjenje namaza je molio

Allah smanji namaz s pedeset na pet

a sevaba osta opet pedeset

Od Musata sad su se oprostili

i u Mesdžidul-Aksa se spustili

Brzi burak tude ih je čekao

i u Mesdžidul-Haram ih vratio

Oko Ćabe tavaf su učinili

pa se Džibril i Muhammed rastali

Prije neg’ se tračak zore javio

Pejgamber se kući svojoj vratio

Ranim jutrom Muhammed naš Pejgamber

kaza o Miradžu svojima haber

Ashabi su bili vrlo veseli

i Miradž mu svi redom čestitali

Ovako se o Miradžu kazuje

u ćitabu od Mustafa Fevzije

!!!

Ko vjeruje da je Allah Svemoguć

vjerovat će za Miradž da je moguć

Jedan Allah poslanik Mu Muhammed

vjeruj, bit ćeš ti Ummeti-Muhammed

Muslimansko ime nadij djetetu

naredio Pejgamber je Ummetu

Muslimanski živi u svojoj kući

i Ilmihal svoju djecu nauči

Dragi Bože Ti očuvaj naš islam

i u srcima ojačaj nam iman

Kad Azrail našu dušu zatraži

Miradž ljestve Ti nam Bože pokaži

Riječima: Lailahe illellah

zatvori nam usta, moli Fejzulah

Sellimu sallu ala Nuril-Mubin

Azzimu Alen ve Sahben edžmein