Nasihati (savjeti)

Svojstvo čovjeka koji je spoznao Istinu (ârif)

Kategorija

 

„A robovi Svemilosnoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju. A kada im se obrate oni koji ne znaju (džâhil), odgovaraju: 'Mir vama (selâm)!'“

(Kur'an, sura Furkân, ajet 63.)

 

Sve stvoreno, jedinstvenoga je porijekla, sve ima samo jednog istinskog gospodara – dragoga Boga, Aposlutnu istinu (Hakk). Spoznati Istinu, znači imati osjećaj za kompletno postojanje, svaki oblik života.

Blagodat šutnje

Kategorija

„Pa jedi i pij i budi vesela! a ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da ću postiti, i danas ni s kim neću govoriti.'“

(Kur'an, sura Merjem, ajet 26.)

Osnova čovjeka, narav duše kojoj se Svemilosni smiluje, podrazumijeva sreću i stalnu otvorenost za spoznaju. Takva duša, a svako ima jednaku priliku da se približi dragome Bogu, može s vremena na vrijeme osjećati tjeskobu ili patnju ali na kraju – radost joj je zagarantirana.