Briga prema drugome

Kategorija

 O vjernici, vodite brigu o sebi! Ne može vam naškoditi onaj ko je zalutao, ukoliko ste na pravom putu. Vaš zajednički povratak je – Allahu. Potom će vas obavijestiti o onome što ste radili.

(Kur'an, sura Maide, ajet 105.)

Uslov uspjeha pojedinca je vođenje brige o vlastitim nedostacima. Svaki put kada se čovjek posveti vlastitim mahanama, svi drugi su sačuvani od njegovoga uznemiravanja. Ko troši snagu na liječenje bolesti svoga srca i odgoj vlastite duše, jednostavno nema energije posvetiti se traganju za nedostacima drugoga.

Trud usmjeren ka usavršavanju ličnih svojstava ujedno predstavlja i odraz Božije milosti prema toj osobi što se pokazuje darom upute. Drugim riječima, uputa je pokazatelj čovjekovoga napora uloženog u poboljšanje vlastitog duhovnog stanja kako bi se čovjek mogao što više približiti uzvišenome Allahu.

Upravo u ovome i leži osnovna a ujedno i najveća korist koju pojedinac može dati široj zajednici. Iz toga razloga istinska vjera u dragoga Boga istodobno znači i stepen punine sigurnosti koju osoba može pružiti svojoj zajednici.

Imam hafiz Ibn Hadžer el-Askalânî zabilježio je predaju, u kojoj je blagoslovljeni poslanik Muhammed rekao:

„Od dva svojstva nema vrednije svari: vjerovanje u Allaha i činjenje koristi predanima (muslimanima). A od dva svojstva nema lošije stvari: pridruživanje Allahu partnera (širk) i nanošenje štete predanima (muslimanima).“

Briga za vlastito dobro ne može podrazumijevati nemar prema drugome, i obrnuto, uslov brižnosti prema drugome je puna koncentriranost na liječenje vlastitih nedostataka. Jedno podrazumijeva drugo, a oboje, tretirani u harmoniji, zbiljski su znak vjere u dragoga Boga. Na tome se grade i vlastita duhovnost a i šira zajednica.

Poznati učenjak šafijske pravne škole Ebu Ishak Šîrâzî (XI st.), vidio je, jedne prilike, hazreti Muhammeda, alejhisselam, na snu. Zamolio je blagoslovljenoga Poslanika da ga poduči nekim riječima koje će mu donijeti uspjeh. Muhammed, alejhisselam, rekao mu je:

„Traži spas za drugoga, bit će dat i tebi sâmome.“

Zbog ovoga su učenjaci i nazvali Ebu Ishaka Šîrâzîja: „potpuni učenjak“ (šayh muṭlaq).

 

Blagoslovljeni poslanik Muhammed rekao je jednom prilikom:

أُطْلُبِ الْعَافِيَةَ تُرْزَقُهَا فيِ نَفْسِكَ.

Moli oprost, i sâmom će tebi biti dat.

(hadis, govor Muhammeda, bilježi Ebû Nu'ajm el-Isfahânî, prenoseći ga od hazreti Ibn Amra ibnul Âsa)