Adem ef. Karađozović – Život i djelo (IV dio)

Autor

Napomena
Rad je napisan 2003. godine

 

ŠEHITLERUN SERČESMESI (OČI U GLAVI SVIH DERVIŠA)

 

 

Oči u glavi svih derviša

Džigerica Pejgambera

Očna suza svih evlija

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

 Njihov otac Hazret' Ali

A Muhammed njihov djed

I na Aršu dva su hlada

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

 Sa djedom su oni stigli

I kod Kevser rijeke stali

Žedni ummet napojili

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

 Kerbelatske sve gazije

Šehid pale su gazije

Janjci su majke Fatime

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

U nutrini Kerbelata

Sja im nur iz crnih kosa

U al krvi dva su Zata

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

 JUNUS kaže dunja fani

Gdje su oni, što su bili

Oba svjetska su sultani

Hazreti Hasan šah Husejn-dr.

(REFREN)

 Allah Allah lijek je Allah

Svim bolnim lijek je Allah

ili

Ašk Ali Hu, Hu, Hu, Hu, Hu-Allah

ŠEHI MERDAN, HU, HU, HU, HU,

HU ERENLER DEM HUDE HU ILLA HU.

 

IŠTE MATEM (ETO ŽALOST OPET DOĐE)

 

 

Eto žalost opet dođe

stari bolovi se obnoviše

svi se ašici ožalostiše

PLAČE MUHAMMED ALI HU (REFREN)

HASAN HUSEJN FATIME HU. (REFREN)

 

Ko je ašik, u žalosti je

podnosi potišten patnje i muke

dan i noć i ja plačem

(REFREN)

 Nepravedno djelo munkira

očna suza ašika

na Kerbeli glava Husejna

(REFREN)

 Plače HAMDI izgorjelih prsa

i živih 18.000 alema-svjetova

dan i noć i ja plačem

(REFREN)

 

 

OČNA ZJENICA HABIBI

 

 

Očna zjenico Habibi

Kibrijatov ja Husejn

Očni vid si Šahi Merdan

Murtezatov ja Husejn.

 

I komad si đigerice

Sretne Zehre i Fatime

Odabranik Ali Abe

Ehli Bejtov ja Husejn.

 

Vedduha vellejl se reče

Tvojim roditeljima

Ti si komad Bića Cara

Pejgambera ja Husejn.

 

Ko te samo ružom dirne

Oprostu se zar nada

Ti si gondže Mustafina

Ružičnjaka ja Husejn.

 

Sto hiljada puta nek je

na Jezida prokletstvo

Ne vidjevši kakvo si ti

Sjajno svjetlo ja Husejn.

 

Ma Mahšeru Kevser pijuć

Iz ruku Hajdarovih

Ti postade žedan šehid

Na Kerbeli ja Husejn.

 

Ti ARIFU, šefat čini

Ljubavi ti dedine

Jer se Tvoja na Mahšeru

Molba prima ja Husejn.

  

 

ILHAM ILE DUN GIDŽE (ILHAMOM SAM SINOĆ JA)

 

 

Ilhamom sam sinoć ja

Sejrio Muhammeda

U zrcalu mog srca, Allah

Sejrio Muhammeda.

 

Na glavi mu amama

Zelen hullah o rame

Jalum daje na sve strane, Allah

Sejrio Muhammeda.

 

Iz pregršća Muhammed

Napio bi megajet

Od Hakka je hidajet, Allah

Sejrio Muhammeda.

 

U safovim' meleki

Sejrili Muhammmeda

I ja s njm tud bijah, Allah

Sejrio Muhammeda.

 

JUNUZ muradu dostiže

Zevku safa postiže

Ašik Mašuka nađe, Allah

Sejrio Muhammeda.

  

 

MULK-I BEKADAN (IZ VJEČITOG MULKA DOĐOH)

 

 

Iz vječitog dođoh mulka

Šta mi treba fani dunja

Sejrio sam lice Dosta, Allah Allah

Šta će mi džennet hurija, Hajj Hajj.

 

Iz ruku sam mog Dragana

Napio se vahdet pića

Miris'o sam moga Dosta, Allah Allah

Šta mi treba misk i ruža, Hajj Hajj.

 

Ibrahimu bio nije

Džebrail od potrebe

Dost Muhammed put mi je, Aman Allah

Terdžuman mi bez potrebe, Hajj Hajj.

 

Napustih k'o Isa dunja

Jer ja sejrim sva Nebesa

Lenterani meni šta je, Aman Allah

Vidjeh dizar kao Musa, Hajj Hajj.

 

Osaburih kao Ejjub

Patnje boli od Dragane

Kao Džirđi što žrtvova, Aman Allah

Znaj da Hakkov put to traži, Hajj Hajj.

 

Ismailovom Hakk putu

Učinit' ću kurban džan

Meni šta će ovan kurban, Aman Allah

Kad je moj džan tebi kurban, Hajj Hajj.

Pri rastanku sa svojim Dostom

AŠIK JUNUZ opije se

Stid i namus meni šta će, Aman Allah

Šišu razbih o kamenje.

 

 

KOV BENI JANAJIM (OSTAVI ME DA GORIM)

 

 

Ostavi me da gorim

na pragu mog šejha

Ja napustit neću

Svoga milog šejha.

 

kako ću sutra doći

Pred onog Hazreta

Ja napustit neću

Svoga milog šejha.

 

ALLAH, ALLAH, ALLAH

ALLAH, ALLAH, ALLAH

JA KERIM-ALLAH

(REFREN)

 

Moj je šejh jedna

Poštovana osoba

On je glava Učler

Jediler Krklera.

 

On je joldaš sirra

Dvanaest imama

Ja napustit neću

Svoga milog šejha.

(REFREN)

 

AŠIK JUNUZ ČIM JE

Na ovaj svijet došao

Tražio je dertu

Dok je derman našo.

 

OSTAVI me do smrti

Da služim svog šejha

Ja napustit neću

Svoga milog šejha.

(REFREN)

 

 

JA SAM GRIJEŠNIK NEPOSLUŠAN

 

Ja sam griješnik neposlušan

I poznata skitnica

Ah, kako ću ja ovakav

Nečovječan pred Hakka.

 

Moj se gadni nefs fair'avnski

Sa Iblisom takmiči

I ovaj hal u me raste

Ja sam neizlječivi.

 

Na Hakkovim daćama, ja

Nemam asla ni šukura

Sa kakvim ću ja obrazom

Nezahvalan pred Hakka.

 

Nemam aška, ni kalb-nura

A ni zevki vidžana

Mizanu doći kako ću ja

Sa ovakvim manama.

 

Ja Resule, KENAN Tvoj je

Uvirdio riječi ove

Bivši Tvoja vrata lutfa

Zašto drugdje molit' se.

 

Kenan, to je šejh iz Carigrada

Poznavali su ga braća Begler.

 

 

POTLJE JEDNOG NE MILUJ

 

 

Potlje Jednog ne miluj,

A drugog se ti ne boj,

Tko ne traži nije tvoj,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Džehel kufru to je brat,

Ili sjedit', ili ležat',

Uzm' od Šejha ti berat,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Gledaj dušu i Rabba,

a dunjaluk neka ga,

Ti pogledaj rad' Rabba,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Devr ne čini nikoga,

Ti pogledaj svakoga,

I ne muči nikoga,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Boljeg ništa ne ima,

Da ti znadeš šta ima,

Govorio bi daima,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Srce vrlo ugrije,

Duša vrlo miluje,

Tebe vrlo opro je,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Grijeh ti đunah ne bude,

Hadž-bajram kad bude,

Da li vidiš šta vide?

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

Evlijanska merteba,

Od zemljeje do neba,

Golema je debdeba,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

ILHAMIJA murekkeb,

Neće ići u mekteb,

Već uzjaše na merkeb,

Allah, Allah, aškile ja Hu.

 

 

S OVOM ĆUDI ČOVJEČE

 

S ovom ćudi čovječe

Nećeš biti derviš

Ružno dok ne ostaviš, brate

Nećeš biti ti derviš.

 

Uređuješ zahir svoj

Time kvariš batin svoj

Nefskim putem hod je tvoj, brate

Nećeš biti ti derviš.

 

Redom poš'o nisi ti

Šejhu teslim nisi ti

Zahir batin ne znaš ti, brate

Nećeš biti ti derviš.

 

Šejhov govor, znaj, hakk je

Asla nema tu sumnje

Al' inad tvoj golem je, brate

Nećeš biti ti derviš.

 

Od benluka i senluka

Šta hoćeš HUZUMIJA

Prođ' se ti hajvanluka, brate

Nećeš biti ti derviš.

 

 

U PAMET SE TI OBUJ

 

 

U pamet se ti obuj,

Terk učini alčak huj,

Dragom Rabbu ti robuj,

ALLAH, ALLAH, AŠKILE, JA HU.

 

Ti nikog ne muči,

Svoga nefsa poturči,

Srcem tevhid sve uči,

(REFREN)

 

Sve nek' ti je Aškullah,

A u srcu Fikrullah,

Na jeziku Zikrullah,

(REFREN)

 

U gafletu ne budi,

Bez abdesta ne hodi,

Srcu jezik ugodi,

(REFREN)

 

Nemoj bi namaz,

Vaktom hajde na namaz,

Rabbu čini sve nijaz,

(REFREN)

 

Ovaj svijet kilu-kal,

Ašk ne čini ti na mal,

već nauči ilmihal,

(REFREN)

 

Gr'jehova se ti pokaj,

Šeriatom sve gledaj,

Od insana bjež' u kraj,

(REFREN)

Šukur čini daima,

Iza muke last ima,

Srcem zikir daima,

(REFREN)

 

Ti SIRRIJU počuti,

Ter po kalu ne muti,

Srcem zikir oćuti,

(REFREN)

 

 

UPOZNAT SE KO JE ŽELJAN

 

 

Upoznat se ko je željan

Sa Hazreti Allahom

Nek' sohbeti samo sidkom

Sa kaumi ehlullahom.

 

Ti znaj da je govor Njihov

Kimija i Kibrija

Srcem, dušom bez rija-a

S' aškom robuj ti Njima.

 

Ko nadaren Njima dođe

I u sohbet uniđe

Okoristit helbet će se

S' džezbe-i Rahmanom.

 

Na javi i ako ovi

Sa svijetom pak sohbete

Usrećeni su to ljudi

Sa džezbe-i Rahmanom.

Batin her nefs i to srcem

Povlaće se od halka

Al' to spolja može vidjet'

Samo ko je sposoban.

 

Popit' će to ašik ko je

Sa imdadom uzeće

Vatra aška i sevdaha

Na kalb i džan djelovaće.

 

Gavsi Alem Kutbi Adem

Vođ' ovih je znaj dobro

BALTA OGLU sidkom 'vakim

Iman dinu ujdis'o.

 

 

DOLAP NIČUN (ZAŠTO JEČIŠ MOJ DOLAPE)

 

 

Zašto ječiš moj dolape

Zašto ječiš moj dolape

Dert ja imam zato ječim

ILLALLAH HU HU HU.

(REFREN)

 

Ime mi je dertli dolap

Voda teče jalap jalap

Odredio Hakk je tako

Zato ječim ja ovako.

(REFREN)

 

U planini me nađoše

Ruke krila iščupaše

Dolapom me načiniše

Dert ja imam zato ječim.

(REFREN)

 

Ja sam drvo iz planine

Sladak nisam gorak nisam

Zavisan sam od Allaha

Dert ja imam zato ječim.

(REFREN)

 

Vodu teglim iz nizine

Pa je bacam sa visine

Allah znade što ja teglim

Dert ja imam zato ječim.

(REFREN)

 

Tani Nedžar me tesao

O vrat ropstvo objesio

Hakk je tako odredio

Dert imam zato ječim.

(REFREN)

 

AŠIK JUNUS ah ah ječim

Suza očna grijehe čisti

Billahi sam ašik Hakkov

Dert ja imam zato ječim.

(REFREN)

 

 

VASIL OLMAS

 

 

Dok se od sveg' ne udaljiš

Nitko Rabbu stoći neće

Dok nur srce ne ispuni

Otkrit' blaga svega neće.

AMAN AMAN.

 

Iz srca susret izbaci

Dok tedželli Hakk bude

Neće stupit' Car u dvore

Prije nego se urede.

AMAN AMAN.

 

Mutu kable en temutu

tajni kojim stigoše

hašru nešri ovdje bi im

Prije sure hašr biše.

AMAN AMAN.

 

Od ezela do ebeda

Napit, dođoh opijem

Popio sam piće aška

Prije loze napijen.

AMAN AMAN.

 

Ašici su tavafili

Kjabu Tvog hak džemala

Prije neg' je Bejti mamur

Kjaba Kjabom postala.

AMAN AMAN.

 

Dosudi nam, o Allahu

Tvoju Kjabu tavafiti

Prije neg' nam vrijeme dođe

Tojim ilmom amil biti.

AMAN AMAN.

 

Onaj koji mahf postane

Ne govori od sebe

Kako! ''JA SAM HAKK'', reći može

Rob, koji MENSUR nije.

AMAN AMAN.

 

Čudnoj, trajnoj, žarkoj žudnji

Rob MISRIJA dopao je

Hakku magbul, svijetu menfur

Da postane, želja mu je.

AMAN AMAN.

 

 

GELSUN GIDELIM (NESTOJMO BRAĆO)

 

Nestojmo braćo gorimo u ašku

Rasvjetlimo plamom mejdani aška.

 

S prva se prevarih olahko zamislih

Ljubavnim žarom moj džan izgori.

 

U aškovom pazaru sermija je moj džan

Kupac je onaj ko kidiše na džan.

 

 Ehli ašk ne mrije nit u zemlji trune

Ne zna vatru aška ko gorio nije.

 

Mensuri Halač bi na svijetu miradž

I ti otvori oči ateši aška.

 

Sejjid NESIMI suret napusti

Jer se zapali vatrom ljubavi.

 

Preveo i prepjevao:

Ibni Adem

ZAKLJUČNE MISLI

 

          Adem ef. Karađozovića zasigurno možemo ubrojati u sami vrh čuvara islamske, napose tarikatsko-sufijske misli među Bošnjacima XX stoljeća. Adem efendijin najveći angažman u borbi za islamske vrednote i očuvanje tarikatskog života, kako to svjedoči njegova pisana ostavština, ozbijavan je između dva svjetska rata.

          Period iza Drugog svjetskog rata donosi jednu novu fazu u životu i djelu Adem ef. To je period u kojem nastaje prijevod Zarifi-babine ''Pendname'' i ''Tesawwufname''. Prvi rječnik sufijskih pojmova na bosanskom jeziku, kojeg Adem ef. priređuje na kraju djela, čini ovaj prijevod odveć značajnim. Konačno, posebna vrijednost Adem ef. rada leži u njegovu radu na tzv. matemskoj poeziji i prepjevavanju s turskog jezika stihova čuvenog sufijskog pjesnika Ašik Junusa. Iako je većina ovog njegovog rada ostala neobjavljena, Ašik Junusove tzv. ''matemske ilahije'' u prepjevu Adem ef. često su se mogle čuti po bosanskim tekijama. Upravo kroz njih kadri smo najzornije predočiti lik efendije Karađozovića. Njima je on nastavio tradiciju njegovanja i čuvanja matemske poezije među Bošnjacima, a koju su prije njega pisali Sabit Aladin Užičanin (XVII/XVIII stoljeće), Fadil-paša Šerifović (XIX st.), i drugi.

          Za života je bio povučen, te stoga i nezamječen od mnogih. Međutim, usuđujemo se reći kako je njegova uloga u čuvanju tarikatskih vrijednosti kod Bošnjaka bila iznimno velika. I dan-danas mogu se od naših starih čuti mudra kazivanja i pripovijesti iz života Adem ef. Karađozovića.