Zapisi sa hadža, zapisi o hadžu

„HADŽDŽ JE I LJUBAV...“

Napomena
Napisala Zehra Alispahić

Iako zvanične statistike Ureda za hadž Rijaseta IZ u BiH kazuju da su 50% ovogodišnjih bosanskih hadžija mlađi od 50 godina, ono što se može primjetiti tokom boravka u Medini i Mekki, tokom tavafa, saja, spuštanja sa Arefata na Muzdelifu i odlaska na Minu i Džemreta je da Bošnjaci još uvijek predstavljaju prilično staru grupu hadžija, počesto umornu, bez kondicije, uplašenu...

Odazivam Ti se, Bože ... putopis sa hadža 1615. godine

Napomena
Riječ je o kompletnoj knjizi „Odazivam Ti se, Bože... putopis sa hadža 1615. godine“, objavljenoj u izdanju Starješinstva Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, 1981. godine (priredio S.B.) Autor: Hadži Jusuf Livnjak

Mehmed Mujezinović: Hadži Jusuf Livnjak i njegov Putopis

U bogatoj književnoj baštini bosanskih Muslimana, koji su pisali na orijentalnim jezicima, sačuvalo se i desetak putopisa sa hodočašća u Meku.a) Oni sadrže kraće ili duže itinerere sa ovih putovanja, a među njima se ističe putopis Hadži Jusufa Livnjaka, za kojeg dobar poznavalac književnih djela na orijentalnim jezicima dr Hazim Šabanović, između ostalog kaže:

Sjećanje sa putovanja na hadž 1969. godine (IV dio)

Napomena
Preuzeto iz Glasnika VIS-a XXXII/1969, br. 5-6, str. 201-207; br. 9-10, str. 395-402; br. 11-12, str. 497-508; Autor: Fejzulah Hadžibajrić

Od Medine do Sarajeva

Rano u nedjelju 9. marta 1969. ostavili smo Medinu i krenuli kući. Prvi konak je bio u pustinji, drugi u Rijadu, treći opet u pustinji, a četvrti i peti u Kuvejtu. U Kuvejtu se pročulo za naš dolazak, pa su nas odmah potražila dva mlada brata porijeklom Mostarca. Njihov djed je u doba austrougarske okupacije ostavio Mostar i hidžret učinio (iselio se) u Tursku, i nastanio se u Palestini. Njegovi unuci su pred izraelskom okupacijom našli sklonište u Kuvejtu. Drago im da vide svoje zemljake i da razgovaraju "bosanski".

Sjećanje sa putovanja na hadž 1969. godine (I dio)

Napomena
Preuzeto iz Glasnika VIS-a XXXII/1969, br. 5-6, str. 201-207; br. 9-10, str. 395-402; br. 11-12, str. 497-508; Autor: Fejzulah Hadžibajrić

Kada sam čitao prospekt Vrhovnog islamskog starješin­stva SFRJ o planu putovanja na hadž za 1969. godinu, i vidio kuda se sve prolazi i šta se posjećuje, duboko sam zaželio da i ja tako doživim put na hadž. Međutim, iznenada, ukazala mi se mogućnost da i pođem. Počeo se odmotavati točak uzroka i razloga (sebeba), u skladu sa principom "Kada Allah nešto odredi pripremi njegove uslove ­Iza eradellahu šej-en hejje-e esbabehu". Zahvalnost za ovo pripada u prvom redu Stvoritelju Allahu, dželle šanuhu, a zatim, i ljudima preko kojih se izvode i ostvaruju tokovi ovozemaljskog života.

Putopis s hadža 2006.

Autor

 U Ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je salavat i selam na Njegova miljenika,

hazreti Muhammeda, njegov Ehli-bejt i ashabe!

I ljudima oglasi hadž! Dolazit će ti pješke

i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih.

(Kur’anel-Hadž, 217.)

Za primljen hadž nije nagrada doli Džennet, dok umra do umre

Putovanje na hadž 1999. (1419.hg)

1. Zavičaj srca

Vraćamo se u Sarajevo, a misli su i dalje vezane za Bejtullah…. Pred sobom vidim prizore mnoštva koje tavafi. I velikog leptira koji se nepomično zalijepio za crni prekrivač Ka’be. Srcu je odmah lakše, jer se na trenutak vratilo u svoj zavičaj. U mjesto daleko od svijeta ovoga, koji svojim virovima iscrpljuje. Mjesto i prostor koje je Allah učinio svetim. Sjećam se boravka na hadžu-odlaska Allahu dž.š. u goste. A sve više mi se čini da je to bio samo jedan lijepi san…