Knjiga "Medine-i-Munevvera", autora Mehmeda Karahodžića

Napomena
Po odobrenju autora, knjiga je dostupna za download (PDF, 36MB) posjetiocima stranice znaci.com

Predgovor

Današnji posjetioci Medine susreću se s ne malim problemom prepoznavanja Grada Vjerovjesnikovog, s.a.v.s. Počivališta Poslanika, s.a.v.s, Doma Poslanika, s.a.v.s, Osvijetljenog svjetlom Dina, Svetog, Čistog... u kome su džennetski mesdžidi, bašče i izvori, jer je prostor Grada ispunjen visokim građevinama, ovosvjetskim ukrasima i velikom ponudom raznovrsnih roba. Te gradnje, ukrasi i ponude predznaci su Časa, kako je kazao Vjesnik, s.a.v.s, u pouzdanim hadisima koji se prenose od njega, s.a.v.s. One su u jesribskoj razini postojanja ovog prostora, na koju nam ukazuje Uzvišeni Allah u ajetima objavljenim povodom Bitke na Hendeku. Te gradnje, ukrasi i ponude mogu zadovoljiti radoznalost turista, potrebe trgovaca, interese bogatih i želje rasipnika. 

No, posjetioci Medine ne dolaze kako bi uživali u onome što su predznaci Časa, jer se s njima susreću u svim krajevima i na svim prostorima, nego im je cilj posjeta Svetog i Grada Vjerovjesnikovog, s.a.v.s, koji je vječni uzor uređenja svijeta kao cjeline, svakog naselja i svakog pojedinca u njemu na osnovama sistema zakona, moralnih vrijednosti i vrlina, utemeljenih na načelima Vjere. Da bi ga našli moraju, prije svega, znati šta traže. Ako posjetioci prije svoga dolaska nisu upoznali šta je, gdje je i kakav je Vjerovjesnikov, s.a.v.s. grad, može im se desiti da pored njega prolaze a da ga ne opaze; da u njemu budu a da ga ne vide; zrak udišu a miris iz džennetskih bašči ne osjete; žeđ gase a s džennetskih izvora se ne napiju. 

Iz tih razloga knjiga hafiza Mehmeda Karahodžića “Medine-i-munevvera” zavređuje da bude preporučena i čitana. Njezinim iščitavanjem upoznaje se Grad za kojim čeznu Vjerni i Dobri - istinski sljedbenici Poslanika i Vjesnika Muhammeda, s.a.v.s, koji, ma gdje živjeli, žive medinski.  

                                                                              Midhat Čelebić