Povijest posljednjeg vremena (ahiri zemana)

Isa, alejhisselam (I dio)

Sveta zemlja – geografske i društveno-političke prilike u vremenu Mesiha Isāa, sina Merjemina, alejhisselam

Mubarek zemlja Palestina[1] leži na istočnim obalama Mediterana otprilike između 29. i 33. stepena sjeverno od Ekvatora, te 34. i 36. stepena istočno od Griniča. Okružuju je: Liban na sjeveru, Sirija na sjeveroistoku, Arabija na istoku i jugu, Sinajsko poluostrvo na jugozapadu i, naravno, Mediteran na zapadu.

U geografskom smislu prepoznaje se nekoliko karakterističnih područja.

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XIX dio): Rahmet (Allahova milost) svim svjetovima

 

Život i smrt

Razumijevanje fenomena života i smrti jedna je od onih razdjelnica na kojoj se jasno razlučuju shvatanja čovjeka smirenoga u svjetlosti vjere, iskrenoga svjedočenja dragoga Boga (iman), sa jedne strane i čovjeka utonuloga u tmini neznanja, sumnje i neizvjesnosti (džahilijet) sa druge strane.

Kazivanje-o-Muhammedu-alejhisselam, (XVIII dio); Oprosni Hadz

 

Itikaf

Kur'an časni, voljom dragoga Allaha, objavljen je na nebesima u jednoj noći, noći Lejletul-kadr, blagoslovljenoj, koja hiljadu godina vrijedi:

Mi smo ga objavili u Noći Kadr - a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Rūh, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (97:1-5)

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVII dio): Iza džāe nasrullahi vel feth – Kad Allahova pomoć i pobjeda dođu

 

Pohod na Tebuk 

Stalna težnja za boljim, kvalitetnijim i većim, duboko je ukorijenjena u strukturi bića Ademovih, alejhisselam, potomaka i najjači je motiv svih njihovih napora na ovom svijetu. Tu, rekli bismo, gotovo da uopće nema izuzetaka, jer svako nastoji da ostvari ma kakav napredak u onome što mu je značajno. Od ovoga nisu izuzeti čak ni askete, jer i oni žude ka tome da ostvare napredak u kvalitetu njihova duhovnog iskustva i veći stepen bliskosti dragome Bogu.

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XV dio): Hajber

 

Allahova kazna 

Ajeti časnoga Kur'ana kojima je objelodanjeno zadovoljstvo dragoga Allaha sa onim vjernicima koji su se u trenucima neizvjesnosti na Hudejbiji odazvali Poslanikovom pozivu i položili mu zavjet na vjernost (Bejat er Ridvan), osim obećane ahiretske nagrade jasno pominju i njihovu ovosvjetsku nagradu u velikoj skoroj pobjedi i bogatom plijenu koji će oni tada uzeti: