Odgoj i obrazovanje

Vrste i podjela ahlaka

Kategorija

Napomena
Autor: Nakšibendi

 NEPOROČNOST (iffet) - je sprečavanje nefsa od požuda i primoravanje na zadovoljenje onim što će ispraviti iznemoglo tijelo i očuvati zdravlje, zatim izbjegavanje pretjerivanja, smanjivanje svih užitaka i težnja ka skladnosti.

Onaj koji skraćuje užitke mora to učiniti na odgovarajući način, koji je podesan za upražnjavanje tjelesne potrebe samo u vrijeme kada ne može više izdržati, i u onoj količini čija je maksimalna granica da čovjeku nije neophodno više, a minimalna da se ne upropaste nefs (duša) i čovjekova snaga. Ovaj hal (stanje) je krajnji doseg neporočnosti.

Ahlak

Kategorija

Napomena
Autor: Muhjiddin ibn 'Arebi Priređuje H. B.

 

1. Uvod

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Allahov salavat našem prvaku Muhammedu, njegovoj porodici i ashabima.                                 

Rekao je Muhammed, a.s.:

«Najbolji od vas su oni koji imaju najljepši Aahlak.» (Ahmed ibn Hanbel)

«Budi lijepog ahlaka i ustraj u šutnji. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ničim ljepšim se ljudi ne mogu okititi.» (Ebu Ja'la)

«Allahu je najdraži Njegov rob koji je najljepšeg ahlaka (morala).» (Tabarani)

Terenski rad (Fieldwork) - II dio

Kategorija

Napomena
Autor: R. C. Bogdan, S. K. Biklen

 

1. Budi diskretan

Nada kooperativnog terenskog rada jeste da istraživač ne pokaže potpuno jasno svoj identitet subjektima i da bude manje ili više «prirodni» dio scene.

Postoji više strategija koje olakšavaju ovo prihvatanje. Sama pojava istraživača je jedna. Njegovo odijelo koje nosi mnogo znači. On ne treba da nosi ono odijelo koje može izazvati komplikacije i neugodno osjećanje.

Terenski rad (Fieldwork) - I dio

Kategorija

Napomena
Originalni naslov rada glasi: "Qualitative Research for Education"; prijevod: Senad Bećirović Autor: R. C. Bogdan, S. K. Biklen

 

1. Uvod

Riječ terenski rad zvuči kao zemljani rad. To je način kolektiranja podataka većine istraživača. Oni idu tamo gdje su ljudi da bi ih studirali i provodili vrijeme s njima, na njihovoj teritoriji, u njihovim školama, igralištima, istaknutim mjestima i kućama.

Ovo su mjesta gdje subjekti rade uobičajene poslove i prirodne okolnosti koje istraživač želi studirati. Kako vrijeme protiče odnos sa subjektima postaje manje formalan.

Naznake principa slobode i odgovornosti u odgoju

Kategorija

Napomena
Autor: Mujo Slatina

 

1. Uvodna razmatranja

Osnov čovjekovog rasta i razvitka nalazi se u njegovom slobodnom i odgovornom djelanju i ponašanju. Čovjek potrebuje zanosno osjećanje slobode. U tom zanosnom osjećanju slobode moguće je njegovanje duše, moguć je razvoj duševnih osobina. Prema tome, ljudskoj prirodi sloboda nije strana. Naprotiv, sloboda je toliko suštinska ljudskoj prirodi da se čovjek ne bori protiv slobode. On se u najgorem slučaju bori protiv slobode drugi ljudi. Nema veće protrebe od slobode.

Neki načini pospješivanja sposobnosti pamćenja

Kategorija

Napomena
Autor: (preuzeto sa Weba) Preveo sa engleskog i prilagodio Ezudin Kurtović

 U ljudskoj je prirodi zaboravnost, kao što jedan arapski pjesnik kaže:

"On je nazvan čovjekom (insaan) samo radi zaboravnosti (nasiyaan), a ono je nazvano srcem (qalb) samo radi svoje promjenjivosti (yataqallib)."

Rečeno je isto tako da je prvi koji je zaboravio (awwel naasin) bio prvi čovjek (awwel al-naas), tj. Adem, mir neka je na njega. Osobina zaboravnosti varira od jednoga do drugoga čovjeka u skladu sa osobenostima; neki su zaboravniji od drugih.

Neki od načina da se pospješi sposobnost pamćenja i umanji zaboravnost su:

Etički standardi i jedinstvenost procesa odgoj/obrazovanje - osnovni uvjeti ozbiljenja učenja/poduke

Autor

Kategorija

 

1. Uvod

Čitaj, u ime tvoga Gospodara, Koji stvara, stvara čovjeka od zametka! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji peru podučava,Koji čovjeka podučava onome što ne zna!"

 (Kur'an, Zametak, 1.-5.)

Obrazovanje jučer i danas

Kategorija

Napomena
Autor: Senad Bečirović

 

1. Uvod

Postoje brojni ajeti i hadisi koji podstiču ljude nauci, govore o ahiretskim nagradama onima koji se njome budu bavili ali i o ovosvjetskim prednostima društava i pojedinaca koji su iole upućeni u nauku u odnosu na one koji to nisu. Također, na njih su napisani brojni komentari i islamske kutubhane krcate su takvom literaturom.

Tu činjenicu, aktuelnošću Kur`ana i Hadisa muslimani nisu nikada zaboravili. Međutim, analizirajući povjest ummeta uviđamo različite pristupe toj činjenici.