Neki načini pospješivanja sposobnosti pamćenja

Kategorija

Napomena
Autor: (preuzeto sa Weba) Preveo sa engleskog i prilagodio Ezudin Kurtović

 U ljudskoj je prirodi zaboravnost, kao što jedan arapski pjesnik kaže:

"On je nazvan čovjekom (insaan) samo radi zaboravnosti (nasiyaan), a ono je nazvano srcem (qalb) samo radi svoje promjenjivosti (yataqallib)."

Rečeno je isto tako da je prvi koji je zaboravio (awwel naasin) bio prvi čovjek (awwel al-naas), tj. Adem, mir neka je na njega. Osobina zaboravnosti varira od jednoga do drugoga čovjeka u skladu sa osobenostima; neki su zaboravniji od drugih.

Neki od načina da se pospješi sposobnost pamćenja i umanji zaboravnost su:

1. Udaljavanje od grijeha, zato jer grijesi uzrokuju loše pamćenje i nesposobnost da se zadrži znanje. Tama grijeha ne može koegzistirati sa svjetlom znanja. Slijedeće riječi pripisuju se poznatom učenjaku Šafi'i, neka ga Allah obaspe milošću:

"Žalio sam se svom šejhu u vezi slabog pamćenja, a on me je poučio da se držim dalje od grijeha. Rekao je da je Allahovo znanje svjetlost, a Allahovo svjetlo ne daje se griješnicima."

Hatib u djelu al-Jaami' (2/387) prenosi da je Jahja ibn Jahja rekao: "Upitao je jedan čovjek Malik ibn Enesa, ' O Ebu Abdullah! Postoji li išta što će poboljšati moje pamćenje?' On je odgovorio, 'Ako će išta poboljšati, to je odustajanje od griješenja.'"

Kada čovjek počini grijeh, on ga svlada, a to vodi ka tjeskobi i zabrinutosti, tugi koja ga preokupira onim što je uradio. To otupljuje njegova (njena) osjetila, dekoncentrira i udaljava od mnogih korisnih stvari, u koje spada i znanje.

2. Često sjećanje na Allaha, Uzvišenoga, učenjem zikra, tespiha ('Subhanallah'), tahmida ('El-hamdu Lillah'), tahlila ('La ilahe illallah'), tekbira ('Allahu ekber'), itd.

Allah, dž.š., u suri Kur'anu, Časnome, kaže:

I nikako ne reci ni za koju stvar: “Uistinu, učiniću to sutra”, Bez: “Inšallah.” I spomeni Gospodara svog kad zaboraviš, i reci: “Možda će me uputiti Gospodar moj ispravnosti bližoj od ove.” (el-Kehf 23.,24.)

 

3. Ne prejedati se, jer previše hrane uzrokuje pospanost i lijenost i umrtvljuje osjetila, a pored toga izlaže osobu riziku oboljevanja. Mnoge bolesti rezultat su loše i nepravilne ishrane.

4. Neki učenjaci spominju određene vrste namirnica koje pospješuju sposobnost pamćenja, kao npr. med, sušene grožđice, i dr.

Imam el-Zuhri je rekao: “Preporučujem da jedete med jer je on dobar za pamćenje.”

On je također rekao: “Ko god želi da pamti hadise treba jesti grožđice.”

S druge strane, treba izbjegavati kiselu hranu jer ona uzrokuje lijenost i slabo pamćenje.

5. Također, za pospješivanje pamćenja i otklanjanje zaboravnosti preporučuje se puštanje krvi, što je dobro poznato iz iskustva. (Više informacija o ovome može se naći u djelu El-Tibb el-Nebevi od Ibn el-Kajjima). A Allah najbolje zna.